h

Samenleven in diversiteit

4 december 2008

Samenleven in diversiteit

Het vierde Novemberdebat, georganiseerd door de Veenendaalse SP-afdeling, kan volgens de organisatie bestempeld worden als een geslaagde avond. Hoewel slechts een bescheiden aantal bezoekers de weg naar ‘De Goede Reede’ wist te vinden, vond er een stevige discussie plaats. Het thema van dit jaar was ‘Diversiteit in Historisch Perspectief’.

Vanwege ziekte werd organisatiesecretaris Wilma Vermeer, die de avond zou presenteren vervangen door Jaap Pottjewijd, die de SP vertegenwoordigt in de raadscommissies Stad en Middelen. Hij leidde de discussie tussen SP-senator Kees Slager; Roelof Bisschop, SGP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten; Henk van’t Veld, voorzitter van de Historische Vereniging Oud Veenendaal; Jongerenraad-voorzitter Sorosh Shams en de Veenendaalse SP-fractievoorzitter Jan Breur.

Tijdens het debat kwam sterk naar voren dat het omgaan met diversiteit in de samenleving bemoeilijkt werd door toenemend individualisme. Henk van’t Veld merkte op dat Veenendaal een ‘slaapgemeente’ was; mensen vertrekken ’s morgens vroeg naar hun werk buiten Veenendaal en komen ’s avonds laat thuis, waardoor er een drempel is voor deelname in bijvoorbeeld het Verenigingsleven. Mensen kennen elkaar hierdoor minder goed.

Of die individualisering een gevolg is van het kapitalisme, daarover waren de meningen verdeeld. Volgens Roelof Bisschop is egocentrisme eigen aan de mens, ongeacht het heersende systeem. Kees Slager zag wel degelijk een verband: in het kapitalistische systeem word de houding van ‘ik eerst’ aangemoedigd; andere systemen ontmoedigen een dergelijke houding juist.

In de wrijving tussen bepaalde autochtone en allochtone jongeren zag Jan Breur geen goede vergelijking met de gabbers en skaters in de jaren ’90. “Tussen gabbers en skaters heeft het niet of nauwelijks tussen echte confrontaties geleid, bij groepen autochtone en allochtone jongeren zie je dat nu wel. Henk van’t Veld maakte een treffender vergelijking: wrijving tussen Veense jongeren en jongeren uit omliggende dorpen in de jaren ’50. Volgens Shorosh Shams wordt er in elk tijdsgewricht wel een specifieke groep als zondebok aangewezen.

Het Novemberdebat is nog niet ontdekt door het grote publiek. Jammer, vindt de SP, omdat het waardevol is om stil te staan bij de inrichting van de samenleving. De partij ziet een lichtpuntje in het feit dat de mensen die wel komen, ook echt iets willen met het thema.

U bent hier