h

Begin aan beleid Groene Daken een feit!

29 juli 2009

Begin aan beleid Groene Daken een feit!

Een voorstel van de SP, bij behandeling van de kadernota, om een begin te maken aan een beleid op Groene Daken, is overgenomen door het College van Burgemeester en Wethouders. Hierdoor hoefde er niet over gestemd te worden.

Onder Groene Daken kunnen zowel daken met bijvoorbeeld sedumbedekking, als complete daktuinen worden verstaan. Ze helpen bij de isolatie van gebouwen en nemen uitstoot van CO2 en fijnstof op. Zodoende dragen ze bij aan een beter klimaat en duurzaamheid.

De SP zal zich de komende jaren inzetten voor uitbreiding van Groene Dakenbeleid en andere vormen van duurzame ontwikkeling. Hoe duurzamer en milieuvriendelijker Veenendaal wordt, hoe beter!

U bent hier