h

Genuanceerd en constructief Novemberdebat 2009

27 november 2009

Genuanceerd en constructief Novemberdebat 2009

Ook dit jaar heeft er weer een novemberdebat plaatsgevonden. Het thema was ‘de Sociale Werkplaats’. Het debat werd onder leiding van Marcel van Nieuwamerongen gevoerd tussen Paul Lempens (Tweede Kamerlid, SP), René van Holsteijn (Algemeen directeur IW4), Fatima Bich-Bich (Raadscommissie Werk, SP), Arend Verwoerd (Ondernemingsraad IW4) en André Groenewegen (Gemeenteraad, ChristenUnie).

Zoals elk jaar typeerde het debat zich door nuance en constructiviteit. Aanwezigen (panel en bezoekers) konden hierdoor echt van elkaar leren. IW4-directeur Van Holsteijn toonde zich dan ook aangenaam verrast: "De SP bleek een stuk genuanceerder dan dat de partij voorheen in mijn beeldvorming was."

Van Holsteijn pleitte ervoor, dat Sociale Werkvoorzieningen weliswaar zoveel mogelijk zelf hun financiėle hoofd boven water moeten houden; hun bestaansrecht ligt echter in het leveren van maatwerk voor mensen die niet in het 'reguliere arbeidsproces' passen.

SP-kamerlid Paul Lempens zag in de vermarkting van het publiekde domein vooral een bedreiging voor sociale werkvoorzieningen. Doordat Sociale Werkvoorzieningen steeds meer moeten concurreren met (commerciėle) reļntegratiebedrijven en reguliere bedrijven, komen hun doelstellingen teveel onder druk te staan.

Zijn partijgenote, Fatima Bich-Bich, die in Veenendaal zitting heeft in de raadscommissie Werk was blij dat mensen die niet bij een 'gewone' baas terechtkunnen, dit nog wel kunnen op een sociale werkvoorziening - en niet worden afgeschreven. ChristenUnie-raadslid Groenewegen vond echter dat de 'gewone' bazen wel beter hun best mogen doen om WSW'ers in dienst te nemen.
Eigenlijk was iedereen het ermee eens, dat de arbeid over de gehele linie best wat weer 'mens-geschikt' mag worden.

Op de vraag of het werken in de Sociale Werkvoorziening wel voldoende divers is, antwoordde IW4-OR-lid Verwoerd dat het aanbod op IW4 wel aan het afkalven was. Of dat een probleem was, is een tweede. Hij ziet het vooral als een taak van bedrijven om WSW'ers interessante stages danwel werkplekken aan te bieden.
Directeur Van Holsteijn maakte zich wel enige zorgen om het verdwijnen van diversiteit in zijn aanbod. Hij heeft zich er hard voor gemaakt dat de metaalafdeling niet zou verdwijnen. Volgens hem zit IW4 nu op een minimum van wat het zou moeten aanbieden.

Een algemene conclusie zou kunnen zijn, dat er nog een schone taak is voor de 'reguliere werkgevers' om ook WSW'ers een kans te geven in hun bedrijf. Al was het alleen maar, omdat er voor werkgevers ook grote voordelen aan zitten...

U bent hier