h

Gemeente laat ouderen in de kou staan

27 december 2009

Gemeente laat ouderen in de kou staan

De sneeuwval die in de dagen voor kerst plaatsvond, zorgde voor meer dan alleen idyllische landschappen. Ook overlast en gevaarlijke situaties traden op al gevolgen van het winterse weer. Hoewel er op de meeste doorgaande wegen goed gestrooid was, bleven er nog grote delen van Veenendaal onbegaanbaar. Zo ook de omgeving van Hollandiastaete; reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

“Ouderen waren veroordeeld thuis te blijven, terwijl artsen, verplegers en verzorgenden hen niet of nauwelijks konden bereiken,” aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur. Tot zijn grote ergernis blijft het daar niet bij: ook in de communicatie van de gemeente over de gladheidbestrijding zijn fouten gemaakt.

Breur: “Bewoners die de gemeente belden over de onbegaanbaarheid van de omgeving van Hollandiastaete, kregen te horen dat gladheidbestrijding is uitbesteed. Daarom zou het geen gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn. Op de website van de gemeente staat dat zowel de verantwoordelijkheid als de uitvoering bij de gemeente liggen. Dit soort tegenstrijdige informatie is natuurlijk ontzettend verwarrend.”

In werkelijkheid is de gladheidbestrijding uitbesteed aan Afvalcombinatie de Vallei (ACV), waarin de gemeentelijke afdeling ‘Reiniging en Tractie’ in maart 2008 is opgegaan. Maar, vindt de SP, dat neemt niet weg dat de gemeente verantwoordelijk blijft. “De gemeente kan uitbesteden wat ze willen,” stelt Breur, “maar ze heeft wel te zorgen dat Veenendaal begaanbaar blijft. Uitbesteden is toch niet hetzelfde als afschuiven?”

De SP wil van het College weten hoe zij naar de situatie rondom Hollandiastaete kijken. Ook verlangt de partij dat er éénduidig en correct wordt gecommuniceerd over gladheidbestrijding en vraagt de partij extra aandacht voor gladheidbestrijding rondom ouderenwoningen.

Ook andere partijen hebben aandacht gevraagd voor de achterblijvende bestrijding van gladheid. In reactie hierop heeft wethouder Pilon een memo geschreven, die in de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie Werk nader wordt toegelicht. Breur verwacht dat dit nog wel eens een pittige discussie kan opleveren: “wie de website van de gemeente naslaat op gladheidbestrijding, komt al gauw tot de conclusie dat de gemeente haar eigen beleid niet is nagekomen…”

U bent hier