h

Regionalisering brandweer 'kwestie van vertrouwen'

23 december 2009

Regionalisering brandweer 'kwestie van vertrouwen'

De voltallige gemeenteraad heeft ingestemd met de regionalisering van de brandweer. Hieraan is een lang proces voorafgegaan, en nog altijd waren er de nodige onduidelijkheden.

SP-fractievoorzitter Jan Breur, die als eerste het woord kreeg, noemde 'vertrouwen' het sleutelelement in deze kwestie. Vertrouwen dat hij graag schenkt, maar niet graag beschaamd ziet.

Heeft de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) wel het zelfde belang als de gemeente als het gaat om brandweerdiensten? Doet de gemeente (en de volksvertegenwoordiging) er nog wel toe in een gemeenschappelijke regeling?

Ook de financiële onduidelijkheden die er nog zijn, waren bron van grote zorgen. Breur: "Vertrouwen, dat een stuk makkelijker gegeven kon worden wanneer er een goede uitstapregeling zou bestaan." Deze is er niet.

Gedurende het gehele traject heeft de SP zorg gehad om de vrijwilligers en werknemers bij de brandweer. "Die zorg blijft staan. Wij dragen een grote verantwoordelijkheid naar hen toe. Zij moeten ons kunnen vertrouwen…"

Uiteindelijk heeft ook SP ingestemd met de regionalisering. Breur gaf aan de belangen goed te kennen. Hij schonk de brandweerleiding zijn vertrouwen...

U bent hier