h

Straatdialoog SP rond bezuinigingen

5 april 2011

Straatdialoog SP rond bezuinigingen

De SP wil dat de Veenendalers goed betrokken worden bij de Grote Bezuinigingen die ophanden zijn. Daarom staat de partij a.s. zaterdag, 9 april, in het centrum van Veenendaal. De SP gaat met het winkelende publiek in gesprek over de bezuinigingen.

bezuinigen

“Tot dusver hebben vrijwel alleen instellingen, die getroffen dreigen te worden door de bezuinigingen, van zich laten horen.” Aldus afdelingsvoorzitter Marcel van Nieuwamerongen. “De ‘gewone’ Veense mensen hebben we nog weinig gehoord. Dat is jammer, want de bezuinigingen gaan ons allemaal aan. Vandaar dat we deze straatdialoog organiseren.”

Hoewel de gemeente ook al de nodige inspraak heeft georganiseerd, twijfelt de SP of het voldoende duidelijk is waar het om gaat. “Weten mensen dat er met ‘Brede Heroverweging’ ‘bezuinigen’ wordt bedoeld?” Vraagt Van Nieuwamerongen zich af. “Of dat het om zo’n 7 miljoen gaat; circa 5% van de programmabegroting?”

Om de bezuinigingen vorm te geven, kijkt de SP eerst naar de gemeentelijke organisatie. Een efficiëntere bedrijfsvoering, verlaging van de salarissen van Burgemeester en Wethouders, verlaging van de vergoedingen voor raadsleden en schaduwraadsleden, afschaffen van de fractiebudgetten, drastische vermindering van de inhuur van externen en een verlaging van het budget voor adviesorganen. Wat de SP betreft mag ook de bijdrage aan Food Valley fors omlaag, en kan het volledige promotiebudget worden geschrapt.

Op het minimabeleid, natuureducatie en het dierenkampje in het Dragonderpark mag niet worden bezuinigd. Thuiszorg en ondersteuning van zieken en mantelzorgers moet overeind blijven.

De SP verwelkomt aanvullingen of verbeteringen. Wie goede ideeën over de bezuinigingen heeft mag zich altijd melden bij de partij. Dat kan zaterdag 9 april in het centrum, of per e-mail naar jan.breur@veenendaal.nl

U bent hier