h

Kohnstamm-instituut bewijst gelijk SP: Gemengde scholen zijn beter

10 juni 2011

Kohnstamm-instituut bewijst gelijk SP: Gemengde scholen zijn beter

Gemengde scholen bevorderen burgerschap. Dat is de conclusie van het Kohnstamm Instituut, dat grootscheeps onderzoek heeft gedaan onder Nederlandse basisscholen.

gemengdeschool
Afbeelding: interculturelecommunicatie.com

Op een gemengde school leren kinderen beter met conflicten om te gaan. Ook zijn kinderen meer geinteresseerd in verschillende geloofsbelevingen.

Het Kohnstamm-onderzoek ondermijnt het onderzoek van socioloog Jaap Dronkers. Die had in verschillende Europese landen (niet Nederland) onderzoek gedaan naar 15-jarigen.

Algemeen werd aangenomen dat Dronkers' onderzoek ook van toepassing zou zijn op Nederlandse basisscholen. In Veenendaal waren het met name de VVD- en SGP-fractie die met Dronkers schermden om integratie op scholen te blokkeren.

Met het Kohnstamm-onderzoek wordt het gelijk van de Veenendaalse SP bewezen. Deze heeft zich bij monde van fractievoorzitter Jan Breur altijd verzet tegen het blind volgen van Dronkers' onderzoek.

Het feit dat Dronkers' onderzoek niet in Nederland heeft plaatsgevonden gold niet eens als belangrijkste argument. Des te belangrijker was de leeftijd van de onderzoekspopulatie (geen basisschooleeftijd), de definitie van 'gemengd' en (daaraan gekoppeld) de gehanteerde etnische scheidslijnen.

U bent hier