h

SP-BESTUUR HERKOZEN

17 oktober 2011

SP-BESTUUR HERKOZEN

Het afdelingsbestuur van de Veenendaalse SP is herkozen op de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober jongstleden. Het bestuur wordt door de leden gekozen en heeft een zitting van twee jaar.

Net als de afgelopen periode in Marcel van Nieuwamerongen afdelingsvoorzitter. Nico van Ginkel is penningmeester en Jochien Timmer is organisatiesecretaris. De gemeenteraadsfractie en de afvaardiging in de Veense Jongerenraad worden in het bestuur vertegenwoordigd door respectievelijk Jan Breur (fractievoorzitter) en Charlie Passchier.

De SP houdt tenminste eens in het jaar een Algemene Ledenvergadering, waarop de afdelingsvoorzitter, penningmeester en fractievoorzitter verantwoording afleggen over hun activiteiten. Eens in de twee jaar zijn er bestuursverkiezingen.

U bent hier