h

'Vertrouwen in Ondernemersfonds, maar niet in dit voorstel'

30 december 2011

'Vertrouwen in Ondernemersfonds, maar niet in dit voorstel'

De gemeenteraad heeft een plan aangenomen om een borgtocht voor de investeringen van het ondernemersfonds - indien de reclamebelasting stopt - te betalen uit de reclamebelasting.

ondernemen

Deze vreemde comstructie komt op het volgende neer. Als de gemeenteraad in 2013, na de evaluatie, besluit om a) geen reclamebelasting meer te heffen en b) het Ondernemersfonds niet op alternatieve wijze te financieren, moet de reclamebelasting een jaar langer doorgaan om de borgtocht te betalen.

De SP was tegen deze constructie: "de borgtocht is het probleem niet. Het probleem zit hem in de dekking," gaf fractievoorzitter Jan Breur aan.

Breur stelde dan ook voor om deze dekking anders aan te pakken, zodat de raad pas zou besluiten over de dekking van de borgtocht als er daadwerkelijk een aanspraak op zou worden gedaan. Volgens Breur is dat een 'grote als'.

"We gaan er vanuit dat de bezwaren die aan de reclamebelasting kleven in beeld zijn bij het ondernemersfonds. En dat ze weten wat ze moeten doen om het draagvlak te vergroten," aldus Breur. "Maar als het er ECHT van komt dat wij constateren dat voortzetting van de reclamebelasting onwenselijk is, dan moeten we er niet nog een jaar aan vastzitten."

Breur kreeg geen steun voor zijn wijziging van de andere partijen. Daarom werd het voorstel ongewijzigd in stemming gebracht.

Ondanks het vertrouwen in het Ondernemersfonds, stemde de SP tegen - omdat de partij geen heil zag in de dekking. Ook een aantal andere partijen stemde tegen het voorstel, maar een meerderheid was 'gewoon' voor...

U bent hier