h

Wet Werken Naar Vermogen

29 februari 2012

Wet Werken Naar Vermogen

In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling lag op dinsdag 28 februari een plan over de ophandenzijnde Wet Werken Naar Vermogen ter consultatie.

werkennaarvermogen
Foto: keesvandereijk.nl

De SP is geen voorstander van deze wet. Volgens fractievoorzitter Jan Breur zadelt het kabinet Rutte ons op met een 'on-Veenendaalse' bezuinigingsklus.

Breur betwijfelde of de wet echt mensen vooruit helpt. Er worden immers geen banen mee gecreeerd. Begeleiding van mensen blijft een belangrijk punt van aandacht.

Ook stelde Breur dat loondispensatie een ingewikkeld instrument is, waar niemand blij mee is - behalve het kabinet. Loondispensatie moet werkgevers 'schadeloos stellen' voor 'gemiste arbeidsproductiviteit' wanneer ze iemand met een beperking in dienst nemen.

Volgens de SP'er is arbeidsproductiviteit lastig te meten. Hij illustreerde dat met de vraag: "Is wethouder Bouwmeester productiever dan wethouder Verloop?"

U bent hier