h

Cultureel ondernemerschap volop aanwezig

10 mei 2012

Cultureel ondernemerschap volop aanwezig

"Er wordt vaak gezegd dat er cultureel ondernemerschap moet komen, maar het is al volop aanwezig." Deze woorden sprak SP-fractievoorzitter Jan Breur in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 mei jongstleden. Hier werd het cultuurbeleid besproken.

onernemerschap

Breur noemde en roemde een aantal belangrijke culturele initiatieven zoals Klassiek aan de Grift, Spring in het Park en het Amateurkunstfestival. Volop ondernemerschap op cultuurgebied, hoewel - merkte Breur erbij op - een bioscoop nog een goiede aanvulling zou zijn.

"Het ‘aanmoedigen van cultureel ondernemerschap’ is dan ook vaak een eufemisme voor bezuinigen;" aldus Breur. "Het is unfair om die term hiervoor te misbruiken. Temeer omdat het College zelf stelt in deze nota dat het in de eerste plaats gaat om een attitude of liever: grondhouding. En die grondhouding is volop aanwezig in Veenendaal."

Alexander Plooij van de muziekschool sprak in. Hij betoogde dat er een sterkere synergie moet worden opgezet tussen cultuur, onderwijs en samenleving. Ook gaf hij aan dat de regeldruk voor initiatieven onnodig hoog is.

Tineke Hake van de kunstkoepel maakt zich zorgen. De provinciale subsidie voor haar initiatief komt te vervallen, en ze vreest dat haar activiteiten - of veel daarvan - geen doorgang kunnen vinden.

De SP kan zich goed vinden in het betoog van Plooij, en deelt de zorgen van Hake.

U bent hier