h

KOOPZONDAG: winkeliers tegen

21 juni 2013

KOOPZONDAG: winkeliers tegen

Winkeliers zijn geen voorstander van winkelopenstelling op zondag. Dit bleek op de inspraak, waar zij reageerden op het voorstel van Kees Lochtenberg dat op 27 juni in de gemeenteraad wordt behandeld.

Lochtenberg heeft dit voorstel gedaan, nadat een eerder raadsbesluit om onderzoek naar draagvlak te doen is gesneuveld op de financiering.

Op de inspraak spraken twee ondernemers hun bezwaren uit tegen de zondagopenstelling. Deze stoelden niet alleen op hun christelijke levensovertuiging, maar ook op praktische en economische inzichten.

Zondagopenstelling van de winkels levert volgens hen nauwelijks meer omzet op, maar eerder een spreiding van de omzet over de week. Orthodox christelijke klanten zullen winkels die op zondag opengaan mijden.
In het geval van gespecialiseerde winkels, is het niet mogelijk om elke dag de hoogwaardige kwaliteit te bieden die men nastreeft. Ervaren en geschoold personeel is immers niet zeven dagen per week beschikbaar.

De zondagopenstelling brengt ook kosten met zich mee. Verwarming, verlichting, personeel; het is niet gratis. De opbrengsten wegen vaak niet op tegen deze kosten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat veel winkeliers hun zaak gesloten houden op zondag. Een koopzondag waarbij het merendeel van de winkels gesloten is, zou het gevolg zijn.

Het 'vrijwillige karakter' van de zondagopenstelling – waar liberale partijen zich graag op beroepen – werd door de ondernemers in twijfel getrokken. Als concurrentiedruk nog niet voldoende is om de winkel ongewild open te gooien, kan een contractuele verplichting jegens een franchisegever of projectontwikkelaar de winkeliers alsnog tot openstelling dwingen.
Het niet toestaan van winkelopenstelling op zondag is een stukje bescherming die een gemeente tegen dit soort dwang kan bieden.

Naast de twee winkeliers sprak ook een vertegenwoordiger van de Bedrijvenkring. Deze zei dat er geen eenduidig beeld over het draagvlak bij zijn achterban was, en dat een onderzoek nodig was.

Al met al kan er geconcludeerd worden dat de zondagopenstelling van winkels geen onverdeelde wens is van de Veense ondernemers.

SP-fractievoorzitter Jan Breur gaf aan blij te zijn met de inspraak van de winkeliers: “Eindelijk horen we eens een ondernemer hierover, in plaats van enkel raadsleden.”
Voor de SP geldt: GEEN DRAAGVLAK, GEEN KOOPZONDAG. En zoals het er nu voorstaat, ontbreekt dat draagvlak. De SP is erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van de Bedrijvenkring.

U bent hier