h

Breur laat zich bijpraten over WMO

4 oktober 2013

Breur laat zich bijpraten over WMO

Op uitnodiging van de medewerkers heeft SP-fractievoorzitter Jan Breur een werkbezoek afgelegd op het gemeentehuis, waar hij een gesprek
heeft gehad met een betrokken delegatie medewerkers van het Wmo-loket. Zij vertelden Breur in grote lijnen hoe zij werken in het
Wmo-loket.

Zo zijn de medewerkers al geruime tijd bezig de 'kanteling' vorm te geven. Kantelen staat voor het in gesprek gaan met de burger, uitgaande van de eigen kracht en mogelijkheden, met als doel te komen tot ondersteuning die bijdraagt aan het kunnen blijven 'meedoen' in de samenleving. Verantwoordelijkheden van het rijk verschuiven naar de gemeente, en van de overheid naar de mensen en hun sociale netwerken. Dit proces is onomkeerbaar en moet in goede banen geleid
worden. Dat is een gecompliceerde aangelegenheid.

 

Ook is het rapport ter sprake gekomen, dat de SP deze zomer had uitgebracht. De partij had een inventarisatie gemaakt van ontevreden WMO-cliënten en het college heeft om een nadere onderbouwing
gevraagd. Tegenover deze opsomming staat natuurlijk het verhaal van de medewerkers, die uiterste zorgvuldigheid betrachten – en tegelijkertijd zijn gebonden aan beleidsregels en budgetten. Hierdoor komt het voor dat het Wmo loket nee moet zeggen tegen een gevraagde
voorziening. De burger mag verwachten dat de medewerkers mee denken in alternatieven hoe zij dan wel kan blijven 'meedoen' in de samenleving.

 

"Natuurlijk kan dit bij sommige mensen tot onbegrip en dus ontevredenheid leiden," aldus Breur, "maar daar staat tegenover dat het Veense WMO-loket een zeer hoge klant tevredenheid heeft wanneer je het met andere gemeenten vergelijkt. En dat medewerkers van het loket ook complimenten krijgen van tevreden cliënten. Dat mag, en moet, ook wel eens gezegd worden."

 

  • Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen met inspraak van de medewerkers van het WMO-loket.

Reactie toevoegen

U bent hier