h

Leijten: "In een klap forse besparing op zorg haalbaar!"

24 november 2013

Leijten: "In een klap forse besparing op zorg haalbaar!"

"Er is in een klap een forse besparing op zorg haalbaar, zonder dat dit ten koste gaat van de mensen," zei Tweede-Kamerlid Renske Leijten (SP) op het Novemberdebat van SP Afdeling Veenendaal op 22 november 2013, "schaf de reclames van zorgverzekeraars af."

Jaarlijks gaat er een half miljard euro op aan reclamespotjes, werving en administratiekosten die komen kijken bij het overstap-circus rond zorgverzekeringen. Per overstap worden er 5 maandpremies besteed aan zaken die niets met zorg te maken hebben.

Ook vindt Leijten het zorgelijk dat zorg wordt toegekend op basis van economische modellen; in plaats van de menselijke maat. Dit leidt tot wantrouwen jegens de professional, wat zich uit in overprotocollarisering en overmatige bureaucratie.

Presentator Roelof Bisschop (Tweede Kamer, SGP) illustreerde dit met een voorbeeld: na een ernstig ongeval had zijn zoon voor zijn revalisatie een driewieler nodig. Na een reis van drie maanden langs allerhande kastjes en muren werd de driewieler geleverd ~ om slechts een enkele keer gebruikt te worden omdat de zoon inmiddels dusdanig was gerevalideerd dat hij zijn oude tweewieler weer kon gebruiken.

Wethouder Hans Bouwmeester hekelde het gebrek aan duidelijkheid vanuit het ministerie rond de decentralisaties op het sociale domein. "We kunnen voorbereiden wat we willen; maar zolang we de getallen niet hebben, kunnen we geen zaken doen met de aanbiedende partijen. Dus kunnen we niet vooruit."

Hetty van Oldeniel van Boogh gaf voorafgaand aan het debat een presentatie over haar organisatie. Het debat vond plaats in een van 'haar' activiteitencentra. Ze gaf aan dat, wanneer je afhankelijk wordt van zorg, er op verschillende vlakken een verandering plaatsvindt: fysiek, emotioneel, sociaal.
Hoewel ze de decentralisatie als een kans ziet, vreest ze ook de bezuinigingen. Ze hoopt dat het niet tot gedwongen ontslagen komt.

Wijkverpleegkundige Agnes Oost van Buurtzorg vindt dat een enkel gesprek onvoldoende is om een inidicatie op te baseren. Je weet pas goed wat er nodig is, als je mensen in hun dagelijkse leven ziet.
Het onderscheid tussen persoonlijke en verpleegkundige hulp vindt ze kunstmatig: "Dan krijg je de situatie dat iemand door een persoon geholpen wordt bij het douchen en door een ander voor wondverzorging. Dat is totaal niet efficient."

Hoewel Bouwmeester zich een pleitbezorger van het keukentafelgesprek toonde, waren de andere deelnemers het daarmee niet eens. "Het woord keukentafelgesprek doet geen recht aan wat er wordt besproken," aldus Van Oldeniel; "vraagverhelderings-gesprek zou een betere naam zijn." Ook is het zaak om niet alleen de zorgvrager en eventuele mantelzorgers hierin te betrekken, maar ook de professionals. De manier die Oost aandroeg kon rekenen op draagvlak in het panel.
Leijten: "Het is heel normaal om het oordeel van een huisarts te vertrouwen; die kan doorverwijzen ~ indiceren dus. Waarom geven we thuiszorgers niet eenzelfde vertrouwen in plaats van het aan een gemeenteambtenaar over te laten?"

SP-Afdeling Veenendaal kijkt terug op een zeer geslaagd Novemberdebat. Bestuurslid Jan Breur: "Dit was het negende Novemberdebat; volgend jaar houden we dus het tiende. Dat moet dus een extra bijzonder novemberdebat worden, maar we gaan er een zware kluif aan hebben deze te overtreffen."

Presentator Roelof Bisschop en het debatpanel (Leijten, Bouwmeester, Van Oldeniel en Oost) kregen als bedankje een bloemetje en een doosje patisserie mee; beiden gemaakt door de clienten van Boogh. Ook de bezoekers van het debat gingen niet met lege handen naar huis; zij ontvingen allemaal symbolisch een zakje zorg(chocolade)geld.

Reactie toevoegen

U bent hier