h

Winkelen in Veenendaal: positieve uitschieter in regio Utrecht

30 november 2013

Winkelen in Veenendaal: positieve uitschieter in regio Utrecht

De binnenstadsbarometer 2013 van Platform Binnenstadsmanagement wijst uit dat het aantal bezoekers ten opzichte van 2011 in Winkelstad Veenendaal gestegen is met 8.400 naar 175.000 bezoekers per week. Waar andere steden in de regio Utrecht krimp vertoonden, groeide het bezoekersaantal in Veenendaal met bijna 5%.

Bovendien wijst de binnenstadsbarometer uit dat de leegstand in het centrum van Veenendaal ten opzichte van 2011 is verminderd met 0,2%.

In Veenendaal werken het Platform Binnenstadsmanagement, de VVV, de Cultuurkoepel, de stichting promotie Veenendaal en de gemeente Veenendaal al jaren intensief samen om Winkelstad Veenendaal lokaal, regionaal en landelijk positief op de kaart te zetten. De uitkomsten van de binnenstadsbarometer 2013 geven aan dat hun gezamenlijke inspanningen vruchten hebben afgeworpen.

Het landelijk Platform Binnenstadsmanagement heeft door onderzoeksbureau Locatus uit Woerden verschillende data laten verzamelen. Deze binnenstadsbarometer 2013 geeft onder andere inzicht in onderwerpen als: de ontwikkeling van het winkelaanbod, verhouding tussen ketens en zelfstandigen, bezoekersaantallen en de leegstandsontwikkeling. Die gegevens zijn voor de verschillende binnensteden, ondernemersorganisaties en gemeentebestuurders noodzakelijk om te kunnen sturen op veranderingen en zo het (economisch) functioneren van de winkelgebieden te verbeteren.

Reactie toevoegen

U bent hier