h

College moet met ondernemers praten

4 december 2013

College moet met ondernemers praten

De gemeenteraad heeft een voorstel om de parkeertarieven in 2014 te verhogen afgewezen. In plaats daarvan moet het college met de ondernemers in het centrum praten, om tot een gezamenlijke visie op parkeren en een kostendekkende parkeerexploitatie te komen. Een motie van CDA en SP daarvoor is aangenomen.

Ondernemers meldden zich in de raadscommissie en masse om aan te geven niet blij te zijn met verhoging van de parkeertarieven; deze zouden - zeker in crisistijd - bezoekers uit het Veense winkelgebied weren. Wel waren ze bereid om mee te denken - en financieel bij te dragen - aan een kostendekkende parkeerexploitatie die niet ten kosten zou gaan van de aantrekkelijkheid van het centrum.

SP-fractievoorzitter Jan Breur was blij met deze beweging: "Het is immers niet de parkeerexploitatie van 'het gemeentehuis', maar van Veenendaal. En het gaat niet over het winkelcentrum van de ondernemers, maar om het centrum van Veenendaal. We zijn met z'n allen verantwoordelijk."
Over de bereidwilligheid van de ondernemers, die zich als mede-probleemeigenaar hadden aangediend, is Breur bijzonder positief: "Dit is een kans die we niet moeten laten liggen."
Bert Duijker (CDA) diende daarvoor, namens CDA en SP een motie in.

ProVeenendaal en Liberaal Veenendaal dienden een motie in om te onderzoeken of betaald parkeren in zijn geheel niet kon worden afgeschaft in Veenendaal. De SP stemde in met deze motie. Breur: "Dit kan mooi worden meegenomen in de gesprekken met de ondernemers."
Uiteindelijk is ook deze motie aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier