h

JOP Middellaan op proef...

28 januari 2014

JOP Middellaan op proef...

Het heeft lang geduurd, en nog is niet iedereen tevreden, maar de JOP (ontmoetingsplek) in het Petenbos gaat gerealiseerd worden. Om omwonenden gerust te stellen, zal er na een half jaar worden geevalueerd om te zien of hij kan blijven.

Toen de keuze op de Middellaan gemaakt werd, vreesden aanwonenden voor hun rust. Zij zochten steun bij politiek en media om de komst van de hangplek tegen te houden.

De wijkraad Petenbos en de jongeren zelf zijn minder bevreesd. Er zijn veel gesprekken met de wijkraad geweest. De jongeren zijn van goede wil; ze willen zelf bijdragen in het onderhoud en zijn van plan een buurtbarbecue te organiseren om het ijs te breken en nader kennis te maken met de buurt.

Hoewel de directe omwonenden bang zijn voor overlast, blijkt uit onderzoek dat de plek aan de Middellaan de beste plek in de wijk is. Andere plaatsen zijn te dicht bij woningen gepositioneerd, of maken toezicht moeilijk.

Een motie van D66, SP en anderen om de komst van de JOP na een half jaar te evaluaren werd door een grote meerderheid van de raad gesteund. Door die motie komen beide groepen tot hun recht: de omwonenden worden erkend in hun angst dat de JOP overlast kan veroorzaken; de jongeren worden erkend in hun goede wil.

Ook Liberaal Veenendaal (Kees Lochtenberg) had een motie. Deze moest voorkomen dat de JOP uberhaupt gebouwd ging worden, maar had geen meerderheid...

Reactie toevoegen

U bent hier