h

Laat jongeren niet 4 weken bungelen...

19 januari 2014

Laat jongeren niet 4 weken bungelen...

(Werkloze) jongeren van onder de 27 mogen niet vier weken aan hun lot worden overgelaten, voordat hen hulp wordt geboden. Dat is de mening van de SP, die de partij afgelopen dinsdag (14/1) liet horen bij de behandeling van het Beleidskader Werk, Inkomen en Participatie.

Het ontzeggen van bijstand in de eerste vier weken van werkloosheid, kan ervoor zorgen dat problemen zich extra opstapelen. In de meest schrijnende gevallen kan er een voorschot worden gegeven, maar wat de SP betreft mag de gemeente ook wat inventiever te werk gaan.

Zo zou er bijvoorbeeld best een en ander in de preventieve sfeer kunnen worden gedaan - in samenwerking met het welzijnswerk.

Verder gaf de SP aan, dat werk dat door bijstanders wordt gedaan passend moet zijn - en dat dit werk gehonoreerd moet worden met een extra premie. Zo niet, dan is er sprake van een concurrentievervalsing waardoor er weer anderen van de arbeidsmarkt worden verwijderd.

Ook maakt de SP zich zorgen om het te streng toepassen van de vormvoorschriften. De website werk.nl heeft vaak te maken met storingen; mensen kunnen hierdoor de site soms niet op tijd bereiken. De SP wil, dat er niet te snel wordt uitgegaan van kwade opzet (onwil of fraude).
Dat daadwerkelijke fraude aangepakt moet worden, spreekt - wat de SP betreft - voor zich.

Reacties

Nou, ik ben boven de 27 jaar, en ik moet nu ook in Veenendaal 4 weken actief gaan zoeken naar werk (alsof ik niet al ruim een jaar aan het zoeken ben). Hoe moet dat nu straks met mijn huur en etc? Alsof ik ervoor kies om geen werk te hebben.

Reactie toevoegen

U bent hier