h

Terugblik: actiejaar 2013

3 januari 2014

Terugblik: actiejaar 2013

Veenendaal heeft geen diepgewortelde actie-cultuur. De gezagsgetrouwe Veenendaler heeft er niet de aard naar om de barricades te bestormen. Dat dit geen wet van Meden en Perzen is, bewees het afgelopen jaar. Voor belangrijke zaken wil Veenendaal best haar stem verheffen...

ZORG

 

SP-afdeling Veenendaal haalde begin dit jaar handtekeningen op voor goede thuiszorg; een landelijke actie die ge-initieerd is door Abvakabo/FNV. Na de aftrap op het gemeentehuis konden noch winterkou noch regen de actieve SP'ers ervan weerhouden zich in te zetten voor de thuiszorg. De handtekeningenactie markeerde tevens de "geboorte" van Oma Toke - die in korte tijd uitgroeide tot mascotte van de afdeling...

De clienten van Boogh Activiteiten (voor mensen met hersenletsel) kwamen in het geweer tegen de plannen van staatssecretaris Martin van Rijn. Die wil het recht op dagbesteding laten vervallen.
Boogh startte een brievenactie waarin duidelijk gemaakt werd hoe belangrijk dagbesteding is. Op het jaarlijkse Novemberdebat van de SP werden de brieven, gebundeld in boekvorm, aangeboden aan Tweede-Kamerlid Renske Leijten. Op haar beurt regelde zij dat niemand minder dan de staatssecretaris zelf ze, in het Tweede-Kamergebouw in ontvangst zou nemen - uit handen van de clienten.

Niet alleen op het terrein van dagbesteding had Van Rijn snode plannen. Ook voor de thuiszorg: hulpbehoevende ouderen moeten van hem "iets terugdoen in ruil voor hun thuiszorg"; immers: voor wat hoort wat.
Omdat ouderen zich al een heel leven dienstbaar hebben gemaakt voor de samenleving, en fysiek niet meer in staat zijn om "iets terug te doen" als zij zich al niet meer zelfstandig kunnen aankleden, beantwoordde SP Veenendaal het appèl van de staatssecretaris met een ludieke actie.
Oma Toke veegde van achter haar rollator de Hoofdstraat, en er werden met heuse vacatures "hulpbehoevende ouderen (m/v)" gezocht...

wonen

Veenendaal kwam, onder aanvoering van de SP in verzet tegen het "woonakkoord" van VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en D66. Deze partijen willen het huren flink duurder maken, en van woningcorporaties verkapte belastingkantoren maken.
In Veenendaal werd dit akkoord beantwoord met (mogelijk) de eerste Veense huurdemonstratie allertijden. 150 Veenendalers kwamen op de been. Sprekers waren Jan Breur (raadslid, SP), Piet de Vrije (Patrimonium Bouwvereniging) en Paulus Jansen (Tweede Kamerlid, SP).

werk/inkomen/economie

Voor de invoering van de koopzondag (een voorstel van liberaal Kees Lochtenberg) moet er, wat de SP betreft geluisterd worden naar de echte belanghebbenden: winkeliers en hun personeel. Het gaat immers om de opoffering van hun vrije dag.
Bij de commissievergadering waar Lochtenberg's voorstel werd besproken, kwam Roodkapje duidelijk maken dat er grote nadelen kleven aan de koopzondag. Als zij op zondag in de winkel moet werken, kan zij geen koekjes naar haar grootmoeder brengen...

 

Het kabinet (VVD/PvdA) wil bezuinigen; dat voelen we allemaal op pijnlijke wijze in onze portemonee. Beter dan te bezuinigen is het om te stimuleren. In de aanloop van Prinsjesdag deelde SP Veenendaal daarom "stimulerings-pakketten" uit in de Hoofdstraat. Het was een daverend succes...

Ook als er buiten Veenendaal gedemonstreerd werd, gaven Veensen 'acte de présence'. Meest in het oog springend was de grote demonstratie voor hoger loon en echte banen, op 30 november in Utrecht.

openbaar bestuur

... een ander voorbeeld is op de hoorzitting in het Provinciehuis over de provinciale herindeling "Flutland" (Flevoland, Utrecht en Noord-Holland). Volgens burgemeester Kolff heeft Veenendaal niets te zoeken in eenzelfde provincie als Den Helder. De SP is het met hem eens; een "superprovincie" vergroot enkel de toch al grote afstand tussen burger en bestuur.

cultuur

De grootste actie (en tevens laatste) van Veenendaal in 2013 kwam echter uit de hoek van de cultuur. Nadat het college (ChristenUnie, VVD, SGP en Lokaal Veenendaal) de subsidie voor Escape had stopgezet - er was hoegenaamd geen geld meer - startte Escape een petitie. Programmeur Jeroen Brom sprak de commissie toe, terwijl zijn collega Rafael Kuik maarliefst 1000 handtekeningen overhandigde aan wethouder Bouwmeester. Een groep vrijwilligers maakte vanaf de publieke tribunes duidelijk dat Escape open moest blijven. Die avond was het laatste woord hierover nog niet gesproken...

Lokaal Veenendaal zag in de onwil van het college reden om zich uit de coalitie te trekken - wat resulteerde in het aftreden van wethouder Bouwmeester.
Ondertussen trok cultuurminnend Veenendaal naar het gemeentehuis om te zien of er binnen de gemeenteraad een meerderheid te vinden was voor de redding van Escape.

Behalve vanaf een afgeladen publieke tribune, keek men ook toe op grote schermen in Escape, om te zien of een motie van D66, SP en anderen op voldoende steun kon rekenen. De coalitie gaf geen sjoege, totdat de VVD over de streep kwam door een zwaar afgezwakte versie van de motie alsnog te steunen. De toekomst moet leren of dit voldoende is om Escape te redden...

Reactie toevoegen

U bent hier