h

"Heeft u wat te zeuren?" in Buurthuis SamSam

4 februari 2014

"Heeft u wat te zeuren?" in Buurthuis SamSam

Met nog anderhalve maand te gaan voor de verkiezingen, was Bewonerscommissie 'Holle Kamp' er misschien wat vroeg bij, maar ze hadden vertegenwoordigers van alle politieke partijen (in de meeste gevallen: lijsttrekkers) bij elkaar op hun wijkavond "Heeft u wat te zeuren?" in Buurthuis SamSam.

Onder de bezielende leiding van oud-wethouder Jaap Pilon werd er gediscussieerd over een drietal onderwerpen: "Kijk op de wijk", "Wie helpt mijn Oma" en "Houd de dief". Tenslotte werd er ook nog gesproken over de specifieke problematieken van wijk de Molenbrug en het parkeerprobleem in het bijzonder. Moeilijke woorden waren taboe; al waren termen als decentralisatie, participatiesamenleving en individualisering soms moeilijk te vermijden...

SP-lijsttrekker Jan Breur kwam in een warm bad terecht. Verscheidene buurtbewoners merkten hem aan als 'een van de weinigen' tot soms zelfs 'de enige' die van zich liet horen, of die mailtjes van bewoners beantwoordt. Toch gaven alle partijen aan veel met wijken en buurten te hebben.
Voor de SP is het belangrijk dat 'het' op wijkniveau gebeurt ~ voorzieningen zoals buurthuizen en scholen moeten dan ook in elke wijk op orde zijn.
Om de kloof tussen 'politiek en bestuur' en 'de wijk' kleiner te maken, pleitte Breur voor het organiseren van politieke avonden op wijkniveau en voor houden van veiligheids- en zorgspreekuren in de buurthuizen.

De zorg was een ingewikkelder kwestie: Met Breur gaf de helft van de kandidaat-raadsleden aan de decentralisatie van het sociale domein (nog) niet volledig te doorgronden. De andere helft claimde dat wel te doen.
Arianne Hollander (VVD) en Puck van Aart (PvdA) waren het eens: het feit dat de rijksoverheid zorgtaken naar de gemeente schuift biedt een kans. Henk van Soest (ChristenUnie) wees Van Aart er op dat de budgetten die Rutte bij de taken levert niet voldoende zijn. SP'er Breur wees van Soest er weer op, dat hij op zijn beurt had ingestemd met het onderhandelingsakkoord tussen het rijk en de gemeenten.
Breur waarschuwde: "De manier waarop er nu gedecentraliseerd wordt is te ingewikkeld voor gemeenten om zelf in te richten. Daarom worden ze gedwongen om samen te werken en wordt nu alles in regionaal verband opgepakt. Niet de democratisch gekozen gemeente, maar de anonieme regio (voor Veenendaal is dat Food Valley) gaat bepalen over de zorg, waardoor deze helemaal niet 'dichter bij de mensen' komt te staan."

Ook het massaal aanwezige publiek deed een duit in het zakje. Toke van de Rovaart ~ bekend van haar optredens als SP's zorgmascotte Oma Toke ~ wees erop dat Rutte en zijn kornuiten van haar vragen om meer te doen voor haar 94-jarige buurvrouw. Op het vlak van boodschappen doen en helpen met koken is dat niet bezwaarlijk, maar de billen wassen van je buurvrouw is andere koek. Dat zijn intieme handelingen, die je niet gauw bij een ander doet - of waarvoor je niet van je buren afhankelijk wilt zijn. In die gevallen moet er gewoon professionele begeleiding zijn.

Op het gebied van veiligheid waren vooral de bezuinigingen een belangrijk onderwerp. Bea Brouwer, vrijwilliger bij Slachtofferhulp, zei dat ze niet kon begrijpen dat de subsidie hiervoor werd stopgezet. Dankzij Slachtofferhulp werd er juist een boel geld uitgespaard wat anders opging aan professioneel maatschappelijk werk en juridische dienstverlening. De partijen vonden dit stuk voor stuk onbestaanbaar en zegden toe geld te zoeken om deze bezuiniging ongedaan te maken. Kees Oskam (GroenLinks) was hierover met stomheid geslagen: de bezuiniging op Slachtofferhulp stond opgenomen in de begroting van 2013; een voorstel van de drie linkse partijen om dit ongedaan te maken kreeg toe geen meerderheid.

De sluiting van buurthuis De Geut in speerpuntwijk Franse Gat (een gevolg van de rampzalig verlopen welzijnsaanbesteding) bevreemdde de bezoekers van de wijkavond eveneens. Hoe kan zoiets gebeuren?
Volgens ChristenUnie-raadslid Tineke Bette stond het helemaal nog niet vast dat De Geut zou sluiten, en ze beloofde dat het gewoon open zou blijven.
"Kijk, zo komen we nog ergens," reageerde presentator Pilon enthousiast; "aan het eind van de avond zijn we vast ook zover dat Escape openblijft!"
Zijn opmerking werd beantwoord met een massaal applaus.

In de wijk zelf, bleek parkeren een heikel punt. Bezoekers van het centrum plaatsen hun auto in de wijk, waardoor er voor bewoners geen parkeerplek meer overblijft. De Holle Kamp wil graag een (betaalbaar geprijsd) vergunningensysteem in hun wijk, zodat er voor hen nog een plekje over is als ze thuiskomen. De alsmaar stijgende parkeertarieven in het centrum baart hen ook zorgen: zeker in tijden van crisis blijven steeds meer mensen weg.
Breur wees erop dat de SP, samen met het CDA, een voorstel heeft ingediend ~ dat door een meerderheid is aangenomen ~ om de gemeente in samenspraak met de ondernemers samen naar een geschikte oplossing voor het parkeren te kijken. Dus niet alleen maar r├╝cksichtlos de tarieven omhooggooien, zoals parkeerwethouder Van Soest dat wil...

Al met al was het een boeiende, zeer goed bezochte avond. Er is in de (volle?) breedte gediscussieerd over onderwerpen die de mensen aangaan; die belangrijk voor hen zijn. 'Politiek' en 'bevolking' zijn iets dichter bij elkaar gekomen ~ al was het maar voor even.
Mogen er meer van zulke avonden volgen...

Reactie toevoegen

U bent hier