h

Bijeenkomst over het nieuwe raadsprogramma

18 april 2014

Bijeenkomst over het nieuwe raadsprogramma

Donderdag 17 april heeft de beoogde
nieuwe coalitie een gesprek gehad onder leiding van de nieuwe formateur, Rudi Boekhoven. Het ging over samenwerking en een nieuw
raadsprogramma. Dit is een programma dat de raad vaststelt en de komende vier jaar wordt gedragen.

 

De beoogde coalitiepartijen willen graag dat inwoners, bedrijven, instellingen en raadsleden meepraten
over het concept raadsprogramma. Hiervoor willen de partijen, naar verwachting, op donderdag 8 mei een bijeenkomst organiseren. Het is een bijeenkomst waarbij Veenendalers hun mening mogen geven over het
concept raadsprogramma. De beoogde coalitiepartijen beoordelen deze input om eventueel in het programma te verwerken. Het is de bedoeling om te komen tot een gedragen raadsprogramma waarin op basis van een
visie over wat goed is voor (de toekomst van) Veenendaal verschillende thema’s worden uitgewerkt.

Omdat inspraak en medezeggenschap van alle Veenendalers voor de SP een belangrijk thema is, beveelt de partij iedereen aan om mee te denken en te praten op deze bijeenkomst.
Fractievoorzitter Jan Breur: "Ik ben blij dat de nieuwe coalitie deze lijn heeft ingezet. Ik hoop dat ze veel respons krijgen uit de samenleving. De SP zal in ieder geval de coalitie het nodige meegeven. Al valt de eer van het besturen ons vooralsnog niet ten deel, we blijven niet aan de zijlijn staan. We zullen ons op alle mogelijke manieren inzetten voor een prettig, leefbaar en sociaal Veenendaal."

Houdt u voor meer informatie over de bijeenkomst de gemeentelijke website en de gemeentepagina in de
gaten. Ook via veenendaal.sp.nl houden we u over deze bijeenkomst, het formatieproces en ander politiek en maatschappelijk nieuws op de hoogte.

(Artikel deels ontleend aan een persbericht van de gemeente Veenendaal)

Reactie toevoegen

U bent hier