h

Bijeenkomst over raadsprogramma op 7 mei 2014

1 mei 2014

Bijeenkomst over raadsprogramma op 7 mei 2014

Op woensdag 7 mei aanstaande houden de vijf beoogde coalitiepartijen SGP, D66, VVD, CDA en ProVeenendaal een bijeenkomst voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en raadsleden over het concept raadsprogramma. Het doel van de bijeenkomst is het concept raadsprogramma te presenteren en reacties op te halen uit de samenleving.

De beoogde coalitiepartijen willen Veenendalers de mogelijkheid bieden om mee te praten over het concept raadsprogramma. Ze willen graag weten welke kansen en uitdagingen de Veenendalers zien in de koers
voor de toekomst van Veenendaal. Uitgaande van een Veenendaal waarbij steeds meer een beroep wordt gedaan op de creativiteit en eigen kracht van inwoners. Ook zijn de beoogde coalitiepartijen nieuwsgierig naar het idee dat inwoners hebben over wat ze zelf
hierin kunnen doen en wat de gemeente volgens hen hiervoor kan betekenen.

Gedragen raadsprogramma

De beoogde coalitiepartijen laten zich graag inspireren door de input van de bijeenkomst. Het is de bedoeling om te komen tot een gedragen raadsprogramma waarin op basis van een visie over wat goed is voor (de toekomst van) Veenendaal verschillende thema’s zijn uitgewerkt.

Iedereen is welkom

De bijeenkomst is in de raadzaal. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom. Om 19.30 uur begint het programma. Na een presentatie over het concept raadsprogramma is er gelegenheid om over twee van de vijf thema’s
mee te praten tijdens twee interactieve sessies van een half uur.
Iedereen is welkom om mee te praten over het programma voor Veenendaal. Naar verwachting is de avond rond 21.45 uur afgelopen.

Het concept raadsprogramma is vanaf 2 mei te vinden op de gemeentelijke website.

Raadsprogramma definitief

Tijdens de raadsvergadering van 21 mei stelt de gemeenteraad het raadsprogramma vast. Het nieuwe college kan dan de komende vier jaar samen met de raad, instellingen, ondernemers en inwoners aan de slag
met het programma. Ook over de vraag hoe ze dat het beste kan doen, wil de beoogde coalitie graag met inwoners in gesprek. Hiervoor gaat ze Veenendaal in om ideeën op te halen. Nog voor de zomer maakt ze
daarmee een start.

Persbericht Gemeente Veenendaal

Reacties

Waar zit het publiek deze avond?

Reactie toevoegen

U bent hier