h

Erfpacht mogelijk oplossing voor vastgelopen woningmarkt

14 mei 2014

Erfpacht mogelijk oplossing voor vastgelopen woningmarkt

De concept-woonvisie van het College van Burgemeester en Wethouders geeft een goede analyse van de huidige markt. Echter, oplossingen voor de problemen worden niet geboden. Dat bood de politieke partijen gisteravond in de raadscommissie volop ruimte om hun denkrichtingen mee te geven.

Een belangrijk gemis in de concept-woonvisie zijn de woningen in het middensegment. Tussen sociale huur en het luxesegment is vrijwel niets te vinden. Toch is het wel belangrijk dat er voldoende betaalbare huur is: "De huidige arbeidsmarkt verlangt dat je mobiel bent," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur, "als je een baan in een andere stad krijgt, wil je toch makkelijk je huis kunnen achterlaten."

Een ander probleem met de commerciële/private huur in Veenendaal, is dat het veelal op tijdelijke basis geschied. En het betreft vrijwel alleen appartementen. Breur: "Als je een gezin hebt, is dat niet waar je naar op zoek bent."

Een manier om de huizenmarkt sneller op gang te brengen, is erfpacht. Hiermee koop je wel het huis, maar niet de grond eronder - wat het per saldo goedkoper maakt. In het verleden heeft de SP in Veenendaal vaker gepleit voor dergelijke constructies, maar ditmaal kon het pleidooi steunen op een rapport uit 'onverdachte hoek': Deloitte Real Estate. In hun rapport 'Erfpacht als Retro-innovatie' concluderen zij dat erfpacht de financieringsbehoefte van de afnemer verlicht, en leidt tot snellere gronduitgifte.
De SP heeft erop aangedrongen dat er in de woonvisie aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden van (moderne) erfpacht.

Wethouder Hollander zegde toe de opmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking van de woonvisie.

Reacties

Goed initiatief!

Reactie toevoegen

U bent hier