h

Prof. Dr. Bethlehem over 'De Grote IW4-Enquête': "Goede documentatie, goede vragen"

1 oktober 2014

Prof. Dr. Bethlehem over 'De Grote IW4-Enquête': "Goede documentatie, goede vragen"

Om de deugdelijkheid van 'de Grote IW4-enquête' te toetsen, is de directie van IW4 te rade gegaan bij Prof. Dr. Jelke Bethlehem, verbonden aan Universiteit Leiden. Deze was positief over de onderzoeksopzet en de kwaliteit van de vragenlijsten.

Over de verantwoording die is gegeven in de onderzoeksopzet, zegt Bethlehem in zijn rapportage: "Met de informatie in het verslag kan men zich een goed beeld vormen van de opzet en uitvoering van de enquête."

Met betrekking tot de vragenlijsten zegt Bethlehem: "De vraagteksten lijken er redelijk goed uit te zien." Een enkele vraag achtte hij 'moeilijk te beantwoorden', maar daarmee wordt aan de objectiviteit niets afgedaan

Kritiek

Naast complimenten heeft Bethlehem ook enige punten van kritiek op het onderzoek. Die betreffen met name de wijze van werving en de representativiteit van de steekproef.
Zijn conclusie is, dat de resultaten van de enquête niet generaliseerbaar zijn voor alle werknemers van IW4.
Aangezien de SP ook geen generaliseerbaarheid claimt, doet deze kritiek niets af van de kwaliteit van het onderzoek.

Wel noemt Bethlehem het 'ongezond' dat een politieke partij zowel opdrachtgever als uitvoerder van een onderzoek is. SP-fractievoorzitter Jan Breur erkent dat je op je hoede moet zijn bij onderzoeken van politieke partijen, maar vindt de term 'ongezond' wat overtrokken.
Breur: "Zulke kwalificaties werken verlammend op het eigen onderzoek van politieke partijen. Terwijl het toch zeer waardevol is dat dit gebeurt. Van een beetje integere politieke partij mag je ook verwachten dat zij kennisgaring en de politieke duiding ervan van elkaar weten te scheiden."

Ook wijst Breur erop dat het geen garantie is voor deugdelijk onderzoek wanneer de opdrachtgever en de uitvoerder verschillend zijn. "Wie betaalt bepaalt, geldt helaas ook in de wereld van het onderzoek. We zien maar wat vaak dat een opdrachtgever bepaalde uitkomsten 'koopt' van een uitvoerder. Uiteindelijk is het de transparantie die het verschil maakt. En volgens Prof. Dr. Bethlehem zit die bij ons wel goed."

Vervolg

De SP is blij met het rapport van Bethlehem, en zal het gebruiken voor verdere verbetering van haar onderzoeken.
Wel vindt de partij het jammer dat het rapport van Bethlehem vooral draait om de representativiteitsvraag, die wat de SP betreft niet aan de orde is.

Breur: "Wij stellen niets meer en niets minder dan dat een groep werknemers aangeeft ontevreden te zijn bij IW4. Bewijzen of deze groep wel of niet representatief is voor de gehele werknemerspopulatie doet niets af aan hun onvrede. Gehakketak hierover helpt niemand verder."

Reactie toevoegen

U bent hier