h

Schriftelijke vragen overlast Stationsplein

30 september 2014

Schriftelijke vragen overlast Stationsplein

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van overlast, die ervaren wordt door aanwonenden van het Stationsplein. Touringcars en postbestellers zouden de bewoners van de flats een vroegtijdig einde van hun nachtrust bezorgen.

In het verleden zijn er afspraken gemaakt om de overlast te beperken. Zo zouden touringcars vanaf de bushalte moeten vertrekken. Vermoedelijk omdat hiermee de lijnbussen in de problemen zouden komen, wordt deze afspraak niet nageleefd.

De SP wil graag weten hoe het college van burgemeester en wethouders handhaaft op de gemaakte afspraken. Ook oppert de SP om de touringcars voortaan vanaf de Rembrandtlaanzijde van het station te laten vertrekken. Daar is de afstand ten opzichte van bewoning iets groter.

Reactie toevoegen

U bent hier