h

Bezuinigingsmaatregel IW4 baart SP zorgen

14 oktober 2014

Bezuinigingsmaatregel IW4 baart SP zorgen

In het kader van bezuinigingen heeft de Ondernemingsraad van IW4 haar medewerkers de volgende keuze voorgelegd: langer doorwerken of ATV-uren inleveren. Sowieso zal er 's ochtends eerder moeten worden begonnen met werken. De SP vindt deze maatregel zorgelijk, en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De bezuinigingsmaatregel moet de tijd die nu 'verloren gaat' in een doorbetaalde pauze compenseren. Echter, met name voor werknemers met een autistische stoornis kan zo'n wijziging verregaande gevolgen hebben.

SP-fractievoorzitter Jan Breur: "Aan dergelijke maatregelen zijn een aantal voorwaarden verbonden, onder andere dat de impact op de werknemers beperkt blijft. Een groep werknemers bij IW4 is dermate kwetsbaar, dat ik betwijfel dat die voorwaarde behaald wordt."

Ook maakt de SP zich zorgen over een stapeling van maatregelen die met name de kwetsbare doelgroep stelt. Eveneens vraagt de partij zich af of langer doorwerken wel zinvol is, in tijden waarin de werknemers niet altijd werk kan worden aangeboden.

Breur: "De bezuinigingen die nu bij IW4 worden doorgevoerd, zijn een rechtstreeks gevolg van de op handen zijnde Participatiewet. Met name voor mensen met een arbeidsbeperking is deze wet rampzalig. We willen graag van het College weten hoe het zich inzet voor de slachtoffers van de Partcipatiewet."

Breur heeft namens de partij een brief met daarin maarliefst twaalf vragen gestuurd naar het College van Burgemeester en Wethouders.

Reactie toevoegen

U bent hier