h

Hoe controleer je sociale aspecten?

22 november 2014

Hoe controleer je sociale aspecten?

"Financiële stukken kun je laten controleren door een accountant. Maar hoe controleer je sociale aspecten? Gezien de onrust die er nu bij IW4 is, is het nuttig om hier over na te denken. Er zijn allerlei tegenstrijdige berichten en niemand weet wat er waar is."
Dit zei SP-fractievoorzitter Jan Breur
(foto) tijdens de commissievergadering van afgelopen dinsdag.

Op de agenda stond het rekenkamercommissierapport over de samenwerkingsverbanden waar de gemeente Veenendaal aan deelneemt. IW4 is daar één van. Het bedrijf, een sociale werkvoorziening, staat de laatste tijd in de aandacht omdat een groep medewerkers gewag heeft gemaakt van diverse misstanden.

In oktober kwam het rapport naar aanleiding 'De Grote IW4-Enquête' uit; een onderzoek van de SP naar de werkbeleving van medewerkers van IW4. Hierin gaven zo'n veertig werknemers aan problemen te ervaren op verschillende terreinen.
Nog voordat het rapport verscheen, verklaarde de directie van IW4 dit met veel bombarie haram; zowel naar de eigen medewerkers als naar de media toe.

Kort daarna schreef een groep anonieme medewerkers een brandbrief naar de gemeenteraden die over IW4 gaan om hun onvrede wereldkundig te maken.

Ook deze brandbrief stond dinsdag geagendeerd in de commissie; op verzoek van de SP. Het College heeft aangegeven de klachten in de brandbrief nader te onderzoeken en heeft een mediation-team in het leven geroepen. SP-fractievoorzitter Jan Breur wilde graag weten of er al vorderingen waren.
Daarnaast greep hij de mogelijkheid aan om zijn zorgen te uiten. De directie zegt wel dat er een 'hele open sfeer' is, maar de onvrede van medewerkers wordt op een heleboel manieren naar voren gebracht - maar niet via de geëigende kanalen in het bedrijf. Dat zet te denken, aldus Breur.

Van één van de klachten, dat medewerkers niet buiten pauzetijden om naar het toilet zouden mogen, heeft de directeur toegegeven dat dit klopt (Veenendaalse Krant, 29 oktober 2014). Breur gaf aan dat dit van deze tijd is, en dat dit maar snel moet veranderen.

De ChristenUnie had vernomen dat de Arbeidsinspectie op bezoek was geweest bij IW4 en wilde weten wat die heeft geconstateerd. De PvdA deed de brandbrief af als laster; een poging om het bedrijf zwart te maken.

Wethouder Hollander gaf aan dat het mediation-team nog bezig is. De gestelde termijnen waren te kort dag voor de briefschrijvers; die uit de anonimiteit willen komen wanneer er waarborgen zijn om hen te beschermen tegen repressailles. Inmiddels is er een afspraak gemaakt.
Over het bezoek van de Arbeidsinspectie wist ze geen mededelingen te doen.

Reacties

De PVDA moet zich schamen om de klachten van veertig mensen als laster weg te zetten. Laten ze uit hun luie stoel komen en eens met de mensen op de werkvloer van IW4 gaan praten. Met salonsocialisme verbeter je de wereld niet.

De PvdA heeft aangegeven dat hun inbreng tijdens de commissievergadering in dit artikel geen recht wordt gedaan. Hieronder een kleine aanvulling:

  • PvdA-woordvoerder Puck van Aart heeft gezegd dat er lasterende beschuldigingen in de brief staan en dat hij een (officiële) verdediging van de directie inzake dezes mist.
  • Ook heeft hij gezegd dat het bestuur wat hem betreft meer achter de directie mag staan in plaats van zich te verschuilen achter een onderzoek.

Tot slot geeft de PvdA-fractie aan dat zij hetzelfde belang hebben als wij: een goede sociale werkvoorziening in Veenendaal. Van Aart: "Ik denk dat wij van verschillende kanten ons daar hard voor maken. En dat moeten we wat mij betreft allebei vooral blijven doen."

Hopelijk is hiermee het standpunt van de PvdA voldoende helder gemaakt.

Reactie toevoegen

U bent hier