h

Vercommercialisering rouwcentrum tegengehouden

3 november 2014

Vercommercialisering rouwcentrum tegengehouden

Afgelopen donderdag, 30 oktober, maakte SP'er Jaap Pottjewijd zijn debuut in de gemeenteraad. Daarmee heeft hij gelijk succes geboekt: samen met de Christelijke partijen en PvdA en GroenLinks heeft hij de vercommercialisering van het rouwcentrum tegengehouden.

De SP ziet het als een taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat iedere inwoner in staat wordt gesteld een respectvolle en betaalbare uitvaart te organiseren.
Pottjewijd: "In dat kader vinden wij het dan ook niet passend dat het college de raad voorstelt om onderzoek te gaan doen naar verzelfstandiging van het rouwcentrum. Een verzelfstandiging zorgt onherroepelijk voor prijsstijgingen van bijvoorbeeld de koffie en cake. Ook de zaalhuur zal gaan stijgen. Dit zorgt ervoor dat lang niet iedereen de kosten zou kunnen dragen. Daarnaast hebben uitvaartondernemers al laten weten dat zij in de toekomst geen gebruik zullen maken van het zelfstandige rouwcentrum."

Ook de enorme tariefsstijging die het College voorstelde, had niet de goedkeuring van de SP. "Om tot een betere exploitatie te komen zonder de tarieven in eens enorm te verhogen, kan je ook kritisch kijken of de kosten van de begraafplaats op andere wijze gedekt kan worden, dit kan bijvoorbeeld om de onderhoudskosten van de begraafplaats gedeeltelijk te financieren met gelden uit de post integraal beheer openbare buitenruimten."
Samen met de ChristenUnie diende de SP een voorstel in om de tarieven minder fors te laten stijgen; hier was echter geen meerderheid voor.

Reactie toevoegen

U bent hier