h

Minimabeleid: tandje erbij...

14 december 2014

Minimabeleid: tandje erbij...

Foto: Jan Breur

Het minimabeleid dat de gemeente wil voeren, is te voorzichtig. Dat vinden het Seniorenplatform, de SP en de PvdA. Wat hen betreft, mag er best een tandje bij.

"In een ideale samenleving wordt het werk dat er moet worden gedaan eerlijk verdeeld, en worden de middelen die daaruit gewonnen worden ook eerlijk verdeeld," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur afgelopen donderdag in de raadscommissie. "Helaas bestaat de ideale samenleving niet, en ontkomen we er niet aan enkele reparaties te plegen. Dat is de functie van het minimabeleid."

Omdat het aan die eerlijke verdeling meer schort dan lange tijd werd gedacht, is het zaak om de ambities in het minimabeleid wat op te krikken. Zoveel mogelijk mensen moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De SP heeft hierbij extra aandacht voor gezinnen en ouderen.

"We willen niet dat een sociaal-economische achterstand erfelijk wordt, dus hebben wij extra aandacht voor gezinnen met kinderen," aldus Breur. "En ook de ouderen, die ons land hebben opgebouwd mogen we niet in de kou laten staan."

Het Seniorenplatform vroeg eveneens aandacht voor de ouderen, bij monde van dhr. Van Den Brand (foto boven). Zo willen zij graag de categoriale bijstand voor ouderen niet laten vervallen, omdat er een groot aantal ouderen langdurig in een minimumsituatie zitten. Ook willen zij dat 'nieuwe gevallen'  nog gebruik kunnen blijven maken van de overgangsregeling schoonmaakondersteuning.

Net als de SP en het Seniorenplatform vindt ook de PvdA dat er best een schepje bovenop het minimabeleid kan. Het College treedt wel heel voorzichtig op - de budgetten kunnen meer aan. Daarnaast wordt er geld uit het budget gereserveerd voor zaken die niet nodig zijn.
PvdA en SP zullen aanstaande donderdag, in de gemeenteraad, met een aantal gezamenlijke voorstellen komen om het minimabeleid meer ambitie mee te geven.

De ChristenUnie heeft alvast aangegeven interesse te hebben in de voorstellen.
De SGP blijft liever het komende jaar voorzichtig om er volgend jaar iets bij te doen, dan omgekeerd.

Foto: Fractie SP Veenendaal
Foto: Fractie SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier