h

Verordening als nieuwe schoenen

24 februari 2015

Verordening als nieuwe schoenen

Foto: Elton Wollenberg

GroenLinks en SP hebben tegen de verordeningen re-integratie, loonkostensubsidie en individuele studietoeslag gestemd. De partijen vinden dat het College teveel bevoegdheden naar zich toetrekt ten opzichte van de volksvertegenwoordiging.

GroenLinks-fractievoorzitter Kees Oskam:
"Leg de bevoegdheden waar ze horen. De Raad gaat over het beleid, het College over de uitvoering."
In de verordening van de gemeente Den Haag zijn die bevoegdheden wel goed verdeeld; dat had als voorbeeld kunnen dienen.

De SP zag wel veel goeds in de verordeningen an sich, en wilde ze aanvankelijk een kans geven. Ze bieden de mogelijkheid tot maatwerk, in plaats van een ijzeren 'one size fits all' benadering.
De verdeling van de bevoegdheden tussen College en volksvertegenwoordiging is echter van doorslaggevende zwaarte geweest in de uiteindelijke besluitvorming.

SP-fractievoorzitter Jan Breur:
"Het is goed dat er tijd zit tussen oordeelsvorming en besluitvorming. Vergelijk het met schoenen kopen. Je ziet schoenen die je een kans wilt geven, en die koop je. Zie je daarna betere schoenen; dan baal je dat je dat andere paar al hebt gekocht."

Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier