h

Benoeming Raad van Toezicht CJG Veenendaal

14 mei 2015

Benoeming Raad van Toezicht CJG Veenendaal

Foto: Gemeente Veenendaal

Per 1 mei 2015 heeft het college van B&W de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Veenendaal benoemd. De leden zijn de heer F. Doeleman, de heer B. Post, mevrouw H. Mertens, en de heer G. van Hardeveld. Zij zijn benoemd voor een periode van 4 jaar.

Taken Raad van Toezicht CJG

De taak van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden op onder andere de onderwerpen:

  • Ontwikkeling en uitvoering van de taken van het CJG

  • Kwaliteit en veiligheid

  • Belangrijke externe ontwikkelingen

  • Het functioneren van de bestuurder

Daarnaast is de Raad van Toezicht een belangrijke schakel tussen gemeente Veenendaal, Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijke partners en de samenleving.

Bij de samenstelling van de raad is er op gelet dat diverse disciplines zijn vertegenwoordigd, zoals zorginhoudelijke deskundigheid op het gebied van jeugdhulp, ervaring met financiën en bedrijfsvoering en inzicht in de gemeente als opdrachtgever.

Wethouder Nermina Kundic: “Goed dat er na een zorgvuldige procedure nu een Raad van Toezicht is samengesteld. Zij krijgen een belangrijke taak in het toezicht houden op onze belangrijkste ingang voor alles wat te maken heeft met de zorg voor de jeugd.”

De Raad van Toezicht heeft de opdracht om vanuit de samenhang tussen deze disciplines ervoor te waken dat het CJG als een gezonde organisatie goede hulpverlening levert aan klanten die hiermee hun eigen zelfredzaamheid versterken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier