h

De kracht van Ondernemend Veenendaal (... en de vaagheid van het College)

25 mei 2015

De kracht van Ondernemend Veenendaal (... en de vaagheid van het College)

Foto: AJ Breur

Het beleidsstuk 'De Kracht van Ondernemend Veenendaal' - een aanvulling op het raadsprogramma - hoeft niet op de steun van de SP te rekenen. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar juist vanwege het gebrek daaraan...

Het College* slaagt er in het stuk niet om aan te geven waar ze naartoe willen. Termen als 'inclusieve arbeidsmarkt', 'optimale samenwerking/dienstverlening', 'duurzaam ondernemen' en 'kwalitatief hoogwaardige werklocaties' worden niet nader gedefinieerd; het blijft vaag wat het College er precies mee bedoeld.

Het College geeft aan ernaar te streven dat er in 2018 een lagere jeugdwerkloosheid is, en meer bedrijven zich in Veenendaal hebben gevestigd - maar meldt er niet bij hoe laag die jeugdwerkloosheid zou moeten zijn hoeveel bedrijven zich in Veenendaal zouden moeten vestigen.

SP-Fractievoorzitter Jan Breur: "Aan de hand van dit stuk kunnen wij niet zien waar het College naartoe wil; dus kunnen wij ook niet beoordelen of zij slagen in hun doelen. Het blijft steken in vaagheid; waardoor wij er geen meerwaarde van inzien. Niet voor de gemeenteraad, niet voor de ondernemers, en niet voor de inwoners."

Foto: Jan Breur


*) College van Burgemeester en Wethouders

Reactie toevoegen

U bent hier