h

Pottjewijd stelt vragen over Peuterspeelzaalwerk

22 september 2015

Pottjewijd stelt vragen over Peuterspeelzaalwerk

Foto: Jan Breur

SP-raadslid Jaap Pottjewijd heeft vragen gesteld over de toekomst van het Peuterspeelzaalwerk. Dit, in reactie op een krantenbericht en mededelingen van wethouder Kundic.

De vragen luiden als volgt:

1) Per 1 januari 2016 sluiten de peuterspeelzalen van Kwink. Afgelopen week is er surseance van betaling aangevraagd. Het is algemeen bekend dat in 90% van surseance van betaling eindigt in een faillissement. Hoe zeker is het dat de peuterspeelzalen tot 1 januari 2016 geopend zijn.

2) De verlaging van de subsidie gaat pas in, in 2016. Waarom is Kwink dan nu al in de financiële problemen gekomen? Is de indruk van het college dat er ook andere factoren van invloed zijn geweest en zo ja welke?

3) Is het college bekend over ook banen verloren gaan bij Kwink? Zo ja is er voor deze werknemers die hun baan verliezen een sociaal plan?

4) In een reactie heeft het college aangegeven dat het belangrijk is dat kinderen voor een goede start op de basisschool naar een vorm van peuterwerk  gaan. Welke alternatieve zijn hiervoor beschikbaar in Veenendaal nu Kwink verdwijnt?

5) In dezelfde reactie doet het college voor dat kinderopvang voor peuters een volwaardig alternatief is. Zijn de tarieven hiervoor gelijk als de peuterspeelzaal?

6) Niet alle ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag; dit omdat de man of vrouw van het gezin bewust de keus heeft gemaakt om niet te werken. Gezien deze fulltime thuis zit bij de kinderen vervalt het recht op toeslag. Hoe kijkt het college hier tegen aan?

7) Is het college van mening dat ook voor de peuters uit vraag 6 een vorm van peuterwerk wenselijk is? Hoe wil de college dit vorm geven?

8) In de krant staat dat college opzoek is naar de kracht van inwoners. Hoe moet de kracht in deze worden geduid? Kan het college een voorbeeld geven waarin inwoners met kracht zelf sturing aan het peuterwerk kunnen geven?

9) Een eigen-kracht-initiatief in de wijk het Hoorntje stuitte op veel weerstand vanuit de wettige regelgeving; hierin werden inwoners die de eigenkracht invulling wilde geven geblokkeerd. Vindt het college het dan niet extra zuur?

10) Zijn er nog meer instellingen waarbij de raad de subsidie heeft verlaagd en waardoor deze instelling verwachten in financiële problemen te komen? Zo ja wat is de actuele situatie en kijkt het college naar oplossingen?

Reactie toevoegen

U bent hier