h

Besluitvorming WMO-kader uitgesteld

6 november 2015

Besluitvorming WMO-kader uitgesteld

De besluitvorming over het WMO-Beleidskader is uitgesteld naar de gemeenteraadsvergadering van november. Hij stond geagendeerd op de vergadering van oktober, maar aangezien deze erg lang bleek zijn er een aantal onderwerpen – waaronder het beleidskader – verdaagd.

De inzet van de SP zal hierbij zijn om niet onnodig te bezuinigen op zorg. Iedereen die van zorg afhankelijk is, moet krijgen wat hij of zij nodig heeft; iedereen die in de zorg werkt moet fatsoenlijk worden betaald.

Bij de behandeling van de begroting, in de gemeenteraadsvergadering van oktober, bleek dat niet ALLE partijen vinden dat zorggeld heilig is. De VVD diende een voorstel in om het koopcentrum te pimpen uit budget wat voor het Sociale Domein was bestemd. De VVD kreeg geen meerderheid voor dit voorstel.

Niet alleen in de gemeenteraadsvergadering zal er in november worden gesproken over de WMO. Het is ook het thema van het Novemberdebat van SP Veenendaal dit jaar.
Op woensdag 11 november a.s., vanaf 20:00u, zal er in ACTIVITEITENCENTRUM DUIVENWAL (Duivenwal 1, a.h.w. naast de Lampegiet) gesproken worden over dit thema, door o.a.: Marieke Overduin, Jan Burger en Cees van Hal. De entree is gratis; iedereen is welkom. Meer informatie: HIER

Reactie toevoegen

U bent hier