h

Aandacht voor betalingstermijnen Participatiewet

22 januari 2016

Aandacht voor betalingstermijnen Participatiewet

Foto: SP Veenendaal

De SP heeft aandacht gevraagd voor de termijnen waarbinnen voorschotten in het kader van de Participatiewet worden uitbetaald. De partij wil dat de gemeente zich aan de wettelijk gestelde termijnen houdt.

De partij bracht dit onder de aandacht, nadat er een klacht was verzonden naar de gemeenteraad. Deze klacht behelsde ondermeer dat de persoon in kwestie te lang op zijn voorschot moest wachten.

Volgens artikel 52 van de Participatiewet moeten voorschotten, zo lang de uitkeringsaanvraag in behandeling is, binnen vier weken uitbetaald worden.

SP-fractievoorzitter Jan Breur vroeg de wethouder inzicht in de materie: wat gebeurt er als iemand een uitkering aanvraagt, en hoe vaak komt het voor dat de termijn van vier weken niet gehaald wordt?

Wethouder Hollander verwees hierop naar de website van de gemeente, voor wat betreft de procedures rond bijstandsaanvraag. Op het antwoord hoe vaak de termijn van vier weken niet gehaald werd, moest ze het antwoord schuldig blijven.
Wel benadrukte ze dat de gemeente zich houdt aan de Participatiewet.

Voor de SP is de Participatiewet een belangrijk onderwerp. Op de website van SP-Afdeling Veenendaal kunnen mensen hun ervaringen melden bij de partij. Op die manier hoopt de SP zich een beeld te kunnen vormen hoe de Participatiewet landt bij de gewone mensen.

 


Meld hier uw ervaringen
over de Participatiewet


Reactie toevoegen

U bent hier