h

Aantal misdrijven in 2015 verder gedaald

20 januari 2016

Aantal misdrijven in 2015 verder gedaald

Foto: SP Veenendaal

Uit het rapport ‘Veiligheidsbeeld regio Utrecht’ van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in 2015 het totaal aantal misdrijven in Veenendaal met -5% is gedaald ten opzichte van 2014. Deze ontwikkeling is conform de gemiddelde regionale ontwikkeling (-5%).

Daarmee zet de trend van het jaar ervoor zich verder voort en lijken de genomen maatregelen zijn vruchten af te werpen. De afname in Veenendaal is vooral terug te zien bij autokraak (-22%), zakkenrollen (-43%) en vernielingen (-17%). Opvallende stijgers zijn woninginbraken (+11%) en fietsdiefstal (+35%).

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in 2015 met +11% gestegen ten opzichte van 2014. Met name de sterke stijging in de eerste zes maanden (+80%) ten opzichte van 2014 valt op. Na het eerste halfjaar is een gezamenlijke focus afgesproken die niet alleen door ons, maar vooral ook door de inwoners van Veenendaal is nagekomen.

Het aantal pogingen is sterker gestegen dan de geslaagde woninginbraken. Dat betekent dat inwoners beter opletten, dat de inbreker minder makkelijk binnenkomt en dat wellicht de politie sneller ter plaatse is. Gezien het feit dat de woninginbraken gestegen zijn (ook pogingen drukt op het aantal woninginbraken), werken we in 2016 met alle betrokken partijen verder aan het terugdringen van (pogingen tot) woninginbraak. Initiatieven van bewoners zoals WhatsApp-groepen en 112 bellen bij verdachte situaties helpen hierbij. Ook de buurtavonden blijven onderdeel van de mix aan activiteiten tegen woninginbraken.

Fietsendiefstal

Niet alleen in Veenendaal stijgen de fietsendiefstallen (+35%), in de hele regio is een stijging zichtbaar van 12%. In 4 jaar tijd is het aantal fietsendiefstallen in de regio Midden Nederland, maar ook in Veenendaal, nog niet zo hoog geweest. Het centrum en de stations zijn daarbij de hotspots. Op verschillende plaatsen en tijdstippen is er voorlichting gegeven over hoe de fiets het beste te beveiligen om stelen te voorkomen. Dit krijgt zeker een vervolg. Ook zijn er meerdere geprepareerde (lok)fietsen ingezet. In de bewaakte fietsenstalling in het centrum kunnen fietsen gratis geparkeerd worden. Deze aanpak wordt in 2016 gecontinueerd en geïntensiveerd.

Jeugd

Het aantal meldingen van jongerenoverlast is met 3% licht gestegen ten opzichte van 2014. Meldingen jeugdoverlast hebben een signalerende functie. Iedere melding van jeugdoverlast wordt bekeken door de politie en de boa’s en actie op genomen. Bij meerdere meldingen van één locatie proberen de politie en boa’s, bij voorkeur samen met omwonenden, meer zicht te krijgen op de overlast. Soms richt de aandacht zich op de melder om duidelijk te krijgen waarom een melding wordt gedaan en wat de melder zelf kan doen. Veel van deze meldingen gaan over geluidsoverlast. Meer structurele overlast, van individuen en groepen, wordt besproken in het wijkteam. Daar wordt door de gemeente, politie, woningcorporatie, Veens en CJG afgestemd welke acties worden ingezet.

Gezamenlijke aanpak

Burgemeester Wouter Kolff is tevreden over de verder gedaalde cijfers: “Het is goed om te zien dat de gezamenlijke aanpak werkt. De totale criminaliteit is gedaald en de stijgende trend in woninginbraken gedurende de eerste helft van 2015 is in de tweede helft omgebogen in een daling. We gaan op deze weg stevig voort.”

Integraal Veiligheidsplan: uitvoeringsplan 2016

In navolging van het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan in 2015, wordt met de partners samengewerkt aan het uitvoeringsplan 2016. Hierin staan de projecten, maatregelen en activiteiten voor 2016. De prioriteiten blijven gelijk, we zetten de volgende stap om de ambities, benoemd in het plan, te gaan halen.

Reactie SP

De SP is blij met de daling van de misdaadscijfers, maar er is nog een lange weg te gaan. Fractievoorzitter Jan Breur:
"Aanhoudend krijgen we van de politie en de burgemeester te horen dat de misdaadscijfers weer omlaag gaan. Dat is goed nieuws, en het wordt ook steeds beter. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Elke misdaad is er één teveel, en zo lang er nog Veenendalers zijn die zich onveilig voelen zijn we nog niet klaar. Laten we daarom samen de schouders zetten onder een veilig en leefbaar Veenendaal."

De SP complimenteert de politie met het behaalde resultaat. Ga zo door!

Reactie toevoegen

U bent hier