h

SP wil volwaardig referendum

25 januari 2016

SP wil volwaardig referendum

Foto: Jan Breur

De SP wil dat het referendum dat op 6 april gehouden wordt, serieus wordt genomen. Omdat het Ministerie van Binnenlandse zaken maarliefst een derde minder geld uittrekt voor de inrichting van stemlokalen ten opzichte van reguliere verkiezingen, heeft de SP schriftelijke vragen gesteld.

Fractievoorzitter Jan Breur vraagt aan het College van Burgemeester en Wethouders de toezegging dat er in Veenendaal evenveel stemlokalen beschikbaar zijn als bij normale verkiezingen. Ook wil hij dat de Gemeente een signaal afgeeft aan het Ministerie, om het referendum serieus te nemen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken kent de gemeenten 30 miljoen Euro toe voor de inrichting van stemlokalen. Dit lijkt veel, maar bij reguliere verkiezingen is dit 45 miljoen. Omdat er maarliefst één derde minder geld wordt uitgekeerd dan gebruikelijk, zal een aantal gemeenten ten gevolge hiervan ook derhalve minder stemlokalen inrichten.

Op 6 april van dit jaar mag de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Een Associatieverdrag dat de broze verhoudingen tussen EU-gezinde en Russisch georiënteerde Oekraïners op scherp zet. Een Associatieverdrag dat de spanningen tussen Rusland en de EU op scherp zet. Een associatieverdrag, waarin elementen zijn opgenomen voor gelijkschakeling van wetten tussen de EU en de Oekraïne – waardoor dit verdrag door de Oekraïne en de Oostelijke EU-lidstaten wordt beschouwd als wegbereider voor toetreding van de Oekraïne tot de Unie.

Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier