h

Warmtelevering in Veenendaal-Oost gegarandeerd

7 januari 2016

Warmtelevering in Veenendaal-Oost gegarandeerd

Foto: DEVO / www.devo-veenendaal.nl

In de afgelopen maanden zijn meerdere artikelen in de media verschenen waarin zorgen werden geuit over de warmtelevering in de wijk Buurtstede in Veenendaal-Oost. Dit heeft bijgedragen aan bezorgdheid bij (toekomstige) inwoners van de wijk over de warmtelevering aan hun woning.

Economische recessie

Wethouder Nermina Kundic is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de Duurzame Energievoorziening Veenendaal-Oost (DEVO). “De economische recessie heeft ook in financiële zin gevolgen gehad voor de bouwprognoses in Veenendaal-Oost. Ook DEVO heeft hier hinder van ondervonden.”

Gegarandeerde warmtelevering

In Nederland geldt de warmtewet die bedoeld is om gebruikers van warmte te beschermen, omdat zij vanwege het lokale karakter van de levering geen vrije keuze hebben. Deze wet beschermt de afnemers en zorgt ervoor dat levering van warmte aan een woning gegarandeerd is. Wethouder Kundic: “Voor nu en in de toekomst kunnen inwoners van Veenendaal-Oost rekenen op de levering van warmte. We laten onze inwoners nooit in de kou staan!”

Transparant

Vanaf de oprichting van DEVO is de gemeente Veenendaal voor 50% aandeelhouder. De gemeenteraad heeft de afgelopen maanden in beslotenheid over dit dossier gediscussieerd. Wethouder Kundic: “Uiteraard willen wij  transparant zijn over het werk van de gemeente, maar deze beslotenheid is nodig om de voortgang van het bedrijfsproces niet te frustreren.”

Positief besluit

Wethouder Kundic meldt dat de gemeenteraad op donderdag 17 december jl. een positief besluit heeft genomen dat bijdraagt aan een gezonde en solide toekomst van DEVO. “De raad kiest met dit besluit voor continuïteit van de warmtevoorziening en de verdere ontwikkeling van duurzame energie in Veenendaal-Oost.”

In maart 2016 neemt de gemeenteraad in het openbaar een besluit over de voortzetting van de borgstelling.

Reactie toevoegen

U bent hier