h

College wil borgstelling voor DEVO verlengen

4 februari 2016

College wil borgstelling voor DEVO verlengen

Foto: Gemeente Veenendaal

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal wil de borgstelling voor DEVO (Duurzame Energievoorziening Veenendaal-Oost) verlengen voor de komende 10 jaar, voor een bedrag van € 12,2 miljoen. Van deze borgstelling nemen de gemeente en de andere aandeelhouder ieder 50% voor hun rekening. Daarnaast wil het college de financiële positie van DEVO verbeteren.

Gemeente als borg

De huidige borgstelling verloopt eind juni van dit jaar. Verlenging is nodig om nieuwe financiering aan te kunnen trekken. Wethouder financiën Marco Verloop: “Met deze borgstelling staan wij bij de bank garant voor de aflossing van de leningen die DEVO afsluit ten behoeve van de bedrijfsvoering. Pas als DEVO niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, moet de gemeente, samen met de andere aandeelhouder, deze verplichtingen overnemen. Daarbij staan de gemeente en de andere aandeelhouder ieder borg voor 50% van het totaalbedrag.”

Aflossing

Om de financiële positie van DEVO te verbeteren wil het college één van de geldleningen van het bedrijf vervroegd aflossen. Het college vraagt aan de gemeenteraad om hiervoor, net als de andere aandeelhouder, een bedrag van € 722.000,- ter beschikking te stellen.

Vertrouwen

In december 2015 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen dat bijdraagt aan een solide toekomst van DEVO. Daarmee is de basis gelegd voor deze borgstelling. In de aandeelhoudersvergadering van DEVO van 18 december 2015 hebben beide aandeelhouders vastgesteld dat zij inzake de koers van de onderneming op dezelfde lijn zitten. Wethouder Nermina Kundic: “Uit het besluit van de gemeenteraad blijkt het vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. DEVO kan nu verder bouwen aan haar hoofddoelstelling om, tegen aantrekkelijke kosten, op een duurzame en collectieve wijze warmte en koude te leveren in Veenendaal-Oost. En dat is goed voor Veenendaal en voor de inwoners die klant zijn bij DEVO.”

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van het besluit om borgstelling te verlenen. Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid hierover zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze wensen en bedenkingen neemt het college vervolgens mee in de definitieve besluitvorming over de aanvraag van DEVO. Wethouder Marco Verloop: “Het college hecht veel waarde aan een goed afgewogen besluit. De inbreng van de gemeenteraad is daarbij van groot belang. Daarom volgen wij deze werkwijze."

Op 3 maart 2016 debatteert de gemeenteraad over het voorstel van het college om een borgstelling te verlenen voor DEVO.

Foto: DEVO / www.devo-veenendaal.nl

Reactie toevoegen

U bent hier