h

Strategische Visie: Begin bij nul

13 februari 2016

Strategische Visie: Begin bij nul

Foto: SP Veenendaal

Veenendaal krijgt een nieuwe Strategische Visie. Hierin staat waar de gemeentezich  in 2040 heen ontwikkeld zou moeten hebben. Het wordt het vervolg op de inmiddels achterhaalde 'Strategische Visie 2025', die in 2005 is opgesteld.

Wat de SP betreft, wordt voor de 'Strategische Visie 2040' gewoon bij het nulpunt begonnen, zonder op voorhand al het nodige uit de vorige Strategische Visie over te hevelen.

"Een Strategische Visie moet dienen als onderlegger voor beleid," aldus SP-fractievoorzitter Jan Breur, "maar daar heeft de vorige Strategische Visie niet toe uitgenodigd. Sterker nog: op punten is hij met voeten getreden. Er is opgeschreven dat alle voorzieningen voor jongeren in de gemeente aanwezig moeten zijn, en de sluiting van Escape ging daar dwars tegenin.
Bovendien staan er in de oude Strategische Visie zoveel dingen die inmiddels achterhaald zijn, of waar wij het simpelweg niet mee eens zijn, dat wat ons betreft ALLES opnieuw afgewogen moet worden."

Wat de SP betreft staat in een Strategische Visie omschreven waar je in de toekomst naartoe wilt, welke hindernissen en risico's daarbij komen kijken, en hoe je daar mee om denkt te gaan.
Ook moet de Visie regelmatig tegen het licht gehouden worden, om te zien of ze nog wel actueel is. Vierjaarlijks, bijvoorbeeld.

Om zowel de evaluatie als de plaats van de Strategische Visie in het beleid te borgen, deed de SP een voorstel: laat Colleges aan het eind van hun zittingstermijn verantwoording afleggen over hoe zij invulling hebben gegeven aan de Strategische Visie.

Wordt Vervolgd...

Foto: SP Veenendaal
Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier