h

Vast vergadermoment Strategische Visie

16 februari 2016

Vast vergadermoment Strategische Visie

Foto: SP Veenendaal

De commissie 'Strategische Visie' krijgt een vast vergadermoment. De woensdag die plaatsvindt in de week van de commissievergaderingen zal de avond zijn dat de commissie 'Strategische Visie' samenkomt.

De commissie 'Strategische Visie' wordt bemenst door één lid uit elke gemeenteraadsfractie, en voorgezeten door dhr. Dylan Lochtenberg. Zij hebben de taak om een (ver)nieuw(d)e Strategische Visie te schrijven - een idee waar de gemeente zou moeten staan in 2040.
De huidige Strategische Visie zou tot en met 2025 moeten lopen, maar is inmiddels achterhaald.

Wat de SP betreft, wordt voor de 'Strategische Visie 2040' gewoon bij het nulpunt begonnen, zonder op voorhand al het nodige uit de vorige Strategische Visie over te hevelen. Een Strategische Visie moet een onderlegger en toetssteen zijn voor beleid; de 'Strategische Visie 2025' is in die opzet volkomen gefaald.

De vergaderingen van de commissie 'Strategische Visie' zijn openbaar.

Wordt vervolgd...


Eerder verschenen: "Strategische Visie: Begin bij nul"


Reactie toevoegen

U bent hier