h

Onvrede in Pionierskwartier

5 mei 2016

Onvrede in Pionierskwartier

Foto: Tilmann van de Loo

Spandoeken sieren de dierenweide in het toekomstige Pionierskwartier. Omwonenden willen hiermee aangeven dat zij het oneens zijn met de plannen voor dit terrein.

De fysiotherapeut, die thans nog gevestigd is in de Rozenbottel, zal volgens deze plannen intrek nemen in de aldaar te verrijzen bebouwing. Daarbovenop zullen apartementen komen - allen in de vrije sector.

Hiertoe heeft de gemeenteraad vorige week, 28 april, besloten. De SP stemde - als enige - tegen de plannen.

De Participatiecommissie van omwonenden, waarmee de gemeente spreekt over de ontwikkeling van het Pionierskwartier is onvoldoende betrokken, geven verschillende leden van die commissie aan. Zo zouden zij pas op het allerlaatste moment zijn geïnformeerd over de plannen en zijn hun bezwaren buiten de verslaglegging zijn gehouden.

In zijn stemverklaring gaf fractievoorzitter Jan Breur aan het College hier nog eens apart op aan te spreken.
Behalve de omgang met de Participatiecommissie, was het feit dat er geen Sociale Woningbouw is opgenomen in de plannen ook reden om tegen te stemmen.

De SP vreest dat er met de bouw leegstand wordt gecreëerd: er worden dure appartementen gebouwd die men aan de straatstenen niet kwijt kan; de fysiotherapeut had ook in een bestaand gebouw aan de industrielaan kunnen worden overgeplaatst.

Wordt Vervolgd...


Foto's:

Foto: Tilmann van de Loo

Foto: Sietse van der Bij

Foto: Tilmann van de Loo

Foto: Sietse van der Bij

Reactie toevoegen

U bent hier