h

Rhenen en Veenendaal stellen onderzoek voor naar grenscorrectie

11 januari 2017

Rhenen en Veenendaal stellen onderzoek voor naar grenscorrectie

Foto: H.H.

De colleges van Rhenen en Veenendaal stellen hun raden voor een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen naar de gevolgen van een eventuele grenscorrectie. De opdracht bestaat uit een draagvlakonderzoek, het verkennen van mogelijke opties en het in kaart brengen van de consequenties hiervan. Na deze verkennende fase zullen de colleges en raden van beide gemeenten worden betrokken bij eventuele vervolgbesluiten.

Zowel in Rhenen als Veenendaal spreken de raden in respectievelijk  een informatieavond en raadscommissie over dit onderwerp op dinsdag 17 januari. Het onderwerp wordt vervolgens meegenomen in de raadscyclus van januari in beide gemeenten. Wanneer beide raden instemmen met het voorstel wordt gezocht naar een geschikt bureau wat dit onafhankelijk onderzoek kan uitvoeren. Bij een eventueel uit te voeren onderzoek worden ook de inwoners van het betreffende gebied betrokken.

In de afgelopen maanden is in de pers en politiek de nodige aandacht besteed aan de gemeentegrens tussen Rhenen en Veenendaal ter hoogte van het Veeneind. Diverse inwoners gaven aan hinder te ondervinden van de huidige grens. Het ging daarbij onder meer om het aanleggen van glasvezel, de afvalinzameling en onduidelijkheid over postcodes en (telefoon)netnummer.

Overleg burgemeesters

Eind september hebben de burgemeesters van Rhenen en Veenendaal hierover met elkaar gesproken. Zij erkennen beiden dat er praktische bezwaren kleven aan de huidige gemeentegrens. Verder hebben zij afgesproken bij hun colleges en gemeenteraden te onderzoeken hoe zij naar de situatie kijken. De provincie Utrecht is op het hoogte gesteld van dit traject.

De SP is blij met deze ontwikkeling. Fractievoorzitter Jan Breur: "Het is goed dat er wat gedaan wordt aan de rare situatie die nu bestaat. Echter; die situatie is ook gecreëerd door mensen bij hun volle verstand. Het was geen ongelukje of toeval. Daar hoor je eigenlijk niemand over. Maargoed... na dinsdag weten we meer. Ik heb zin in de discussie."

Foto: Baukje Hiemstra

Reactie toevoegen

U bent hier