h

Verantwoordingsdebat UITGESTELD

24 juni 2017

Verantwoordingsdebat UITGESTELD

Foto: Enna van Duinen

Brief accountant: controle niet rond

Het verantwoordingsdebat dat op donderdag 22 juni zou plaatsvinden is uitgesteld. De oorzaak ervan is een brief van de accountant, waarin staat dat de controle op een aantal onderwerpen niet is afgerond. De brief kwam minuten voor aanvang van het debat binnen...

Om half vier ontving de gemeenteraad een brief, waarin staat dat de controle op Europese Aanbestedingen, de Wet Normering Topinkomens en het Sociale Domein nog niet zijn afgerond. Hierdoor kan de accountantsverklaring niet worden afgegeven.
Deze moet wel bij de jaarstukken zitten.

Volgens wethouder Marco Verloop staat er niets nieuws in de brief, en waren deze zaken al bekend in het voorlopige accountantsverslag. Hij pleitte er dan ook voor om, op basis van de stukken die er al wel waren, het debat te voeren en een voorlopig besluit te nemen.
Dit deed bij SP-fractievoorzitter Jan Breur de wenkbrouwen fronsen: "Als de accountant niets nieuws meldt, waarom schrijft hij dan deze brief?"

In alle haast kwam de auditcommissie samen om een advies over deze kwestie te geven. De auditcommissie is een groep raadsleden, die (ondermeer) het contact met de accountant onderhoudt.
De auditcommissie adviseerde dat, omwille van de kwaliteit van de discussie en besluitvorming, het verantwoordingsdebat zou worden uitgesteld. Middels een hoofdelijke stemming nam de gemeenteraad dit advies in meerderheid over.
Breur: "Het advies van de auditcommissie weegt voor ons zeer zwaar in deze situatie. Dat volgen wij op. Ik dank de auditcommissie dat zij zo snel met een advies hebben kunnen komen."

In de nieuwe planning zal het verantwoordingsdebat nu op 3 juli plaatsvinden; op dezelfde dag dat de Kadernota ook wordt vastgesteld.

Reactie toevoegen

U bent hier