h

Omgaan met geld

17 september 2017

Omgaan met geld

Start interviews jongeren

Het project over het omgaan met financiën voor jongeren gaat van start in Dragonder-zuid. Dit is een van de buurtgerichte projecten met als thema financiën en aandacht voor armoede, waarmee de gemeenteraad op 22 mei 2017 heeft ingestemd.

Het project start met het vragen aan de jongeren wat er bij hen leeft en speelt. Waar hebben zij behoefte aan als het gaat om grip hebben en houden op hun financiën? Veens, Stichting 24aktief en CJG gaan 50 interviews houden met jongeren in Dragonder-zuid. Op basis van de uitkomsten van deze interviews gaan zij samen met jongeren in de buurt bekijken welke acties en projecten geschikt zijn.

Jongeren weten het beste hoe je jongeren kunt bereiken. Daarom worden zij gestimuleerd om mee te denken om projecten te ontwikkelen.
De kennis en ervaringen opgedaan in Dragonder-zuid zullen tevens gebruikt worden om ook in andere wijken in Veenendaal aandacht te besteden aan het omgaan met financiën bij jongeren.

Reactie toevoegen

U bent hier