h

Kandidatenlijst formeel ingediend

5 februari 2018

Kandidatenlijst formeel ingediend

Foto: Jan Breur

De SP doet in Veenendaal officieel mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Niet dat iemand iets anders had verwacht, maar vandaag (maandag 5 februari) is de kieslijst formeel ingediend op het gemeentehuis en goedgekeurd. Dit was een noodzakelijke formaliteit om mee te kunnen doen.

Kandidaat Ary Jan Breur was belast met het in orde brengen van de papieren. Hij meldde zich, samen met lijsttrekker Jan Breur, om 9:00u op het gemeentehuis.
Na inspectie van de paperassen meldde de ambtenaar hen, dat de formulieren foutloos waren aangeleverd. Zij kregen een officieel ondertekend ontvangstbewijs mee. Hiermee is de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen definitief.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden dit jaar plaats op 21 maart. Gelijktijdig wordt ook het referendum over de Sleepwet gehouden.

Verkiezingen

Elke vier jaar vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente bij het maken van beslissingen. Binnen de gemeente is de raad het allerhoogste bestuursorgaan.

De SP doet sinds 2006 mee aan de verkiezingen van Veenendaal, en is sinds die tijd vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Jan Breur is telkens lijsttrekker (degene die namens zijn partij bovenaan de kieslijst staat) geweest, en is dat nu ook weer. Toch is er dit jaar iets anders: was hij in 2006, 2010 en 2014 nog de jongste lijsttrekker; dit jaar gaat die eer naar een ander.
Breur: "Dat mag ook wel, na twaalf jaar..."

Bij de SP wordt de kandidatenlijst, net als het programma, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De ledenvergadering waarin deze voor de komende verkiezingen zijn vastgesteld, vond plaats op 22 november 2017.

Speerpunten

De SP zal zich de komende tijd ondermeer inzetten voor de volgende speerpunten:

  • Stadsstrand “Landjepik” moet op de huidige plek en in de huidige omvang behouden blijven voor ruimte, ontmoeting, ontspanning en evenementen in het centrum van Veenendaal.
  • Voldoende betaalbare woningen voor alle inkomensklassen: lange wachttijden voor een passende woning moeten zo snel mogelijk worden teruggebracht.
  • Geen stapeling van kosten voor “eigen risico” en “eigen bijdragen”: zorg en welzijn in Veenendaal moet voor iedereen, die dat nodig heeft, beschikbaar en betaalbaar zijn. Eigen bijdragen in de WMO worden afgeschaft.
  • Behoorlijk werk ook behoorlijk belonen, dus: geen zzp-constructies, geen structurele arbeidsplaatsen vullen met “flexwerkers” en/of vrijwilligers, voldoende 'beschutte' arbeidsplaatsen.
  • Een bruisend centrum betekent niet alleen goede winkels, maar ook cultuur en evenementen. Door die mix kan Veenendaal zowel door de week als op zondag aantrekkelijk en onderscheidend zijn.

Het volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn te vinden via de speciale verkiezingspagina.

Reactie toevoegen

U bent hier