h

ONDERHANDELINGEN: Wouter de Jong informateur

26 maart 2018

ONDERHANDELINGEN: Wouter de Jong informateur

De ChristenUnie heeft naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart Wouter de Jong gevraagd als informateur. De heer De Jong, burgemeester van de gemeente Houten, start deze week met zijn verkennende werkzaamheden, die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw college.

Afgelopen vrijdag hebben de raadsfracties de ChristenUnie als grootste partij het initiatief gegeven voor de onderhandelingen om een nieuw college te formeren. De eerste stap voor de ChristenUnie daarbij is het zoeken naar een informateur.

Bestuurlijke ervaring

De ChristenUnie heeft in Wouter de Jong de gewenste informateur gevonden. De heer De Jong is sinds juli 2013 burgemeester van de gemeente Houten. Daarvoor was hij gedurende 3 jaar gedeputeerde voor de provincie Utrecht. En van 2002 tot 2008 wethouder in de gemeente Houten. Veenendaal maakt graag gebruik van zijn ruime bestuurlijke ervaring in deze fase van de onderhandelingen.

Verkenning

De informateur heeft de opdracht gekregen om met alle raadsfracties verkennende gesprekken te voeren. Daarbij is het belangrijk om duiding te geven aan de verkiezingsuitslag en de thema’s te inventariseren die voor de diverse fracties belangrijk zijn. De heer De Jong zoekt daarbij naar de combinatie van partijen die het meest geschikt lijkt om een college te vormen. Het zogenoemde informatieproces wordt gevoerd met twee leden van iedere raadsfractie. Om de vertrouwelijkheid van deze gesprekken te kunnen garanderen, zijn deze gesprekken niet openbaar.

Advies

Van deze vertrouwelijke gesprekken wordt door de informateur een gespreksverslag opgesteld. Dit gespreksverslag en het advies van de informateur voor de meest gewenste combinatie van partijen, wordt in een openbare raadsvergadering besproken. Tijdens deze vergadering geeft de informateur een toelichting hoe hij op grond van de gesprekken tot zijn advies is gekomen. Na het debat start de formatie van een nieuw college.

Op woensdag 28 maart maken de raadsfracties kennis met informateur Wouter de Jong.

Reactie toevoegen

U bent hier