h

Bewoners staan op

18 april 2018

Bewoners staan op

Foto: AJ Breur

Duivenwal en weverij in het geweer tegen parkeerplannen

De parkeerplannen van de gemeente hebben nogal wat stof doen opwaaien. Bewoners van de Duivenwal en de Weverij togen massaal naar het gemeentehuis om de raadscommissie, waar deze plannen werden besproken, bij te wonen. Hun woordvoerder, Janny de Gooijer, sprak de raadscommissie toe en overhandigde 102 handtekeningen aan commissievoorzitter Dick Both.
De SP zal in de gemeenteraad op 25 april een voorstel indienen om dit plan niet door te laten gaan.

Het College van Burgemeester en Wethouders wil namelijk het parkeerterreintje achter de Duivenwal/Weverij openstellen voor iedereen - en er betaald parkeren van maken. Nu is het nog vergunningsparkeren.
De bewoners vrezen, dat er hierdoor te weinig plekken voor hen zijn, en dat zij hun auto niet meer dicht bij huis kwijt zullen kunnen.

"Wij willen heel graag dat de situatie bij onze flats niet verandert. Wij willen dat de parkeerplaats uitsluitend bestemd blijft voor vergunninghouders," aldus bewoner Janny de Gooijer. " Waarom willen wij dit? Omdat wij bang zijn, dat - als straks ook betaald parkeren is toegestaan - wij als ouderen misschien niet altijd meer dicht bij huis kunnen parkeren. En dat is een probleem, want een flink aantal van onze bewoners is helaas minder goed ter been."

Foto: AJ Breur

"Vindt ú het prettig om naar een parkeergarage te gaan waar drugsdealers rondlopen omdat de parkeerplaats bij uw woning vol staat? En wilt u dan met een rollator een steile helling op- of aflopen of een enge trappetje nemen om van het parkeerdek weer op straat te komen?" Hield ze de commissie voor. "Wij niet! Wij willen met een veilig gevoel vlak bij onze flat kunnen parkeren."

Aan het eind van haar betoog overhandigde ze de 102 handtekeningen van de bewoners aan commissievoorzitter Dick Both. De volgestroomde tribune trakteerde haar op een welverdiend applaus.

Wethouder Stroobosscher gaf in een reactie aan 'niet onvermurwbaar' te zijn. Als het plan niet goed blijkt uit te pakken, is hij bereid om aanpassingen te maken.
Voor de bewoners en de SP is deze geste onvoldoende. Zij willen niet afwachten tot het fout gaat en dan pas aanpassingen maken; zij willen de fout juist vóór zijn en ongemakken voorkómen.

Op 25 april zal de gemeenteraad een besluit nemen over dit plan.
De SP zal dan voorstellen om het vergunningsparkeren bij de Duivenwal/Weverij te houden zoals het is.

Foto: Baukje Hiemstra

Reactie toevoegen

U bent hier