h

'Bro'-lege treedt aan

6 juni 2018

'Bro'-lege treedt aan

Foto: Gemeente Veenendaal / Twitter

portefeuilles verdeeld

Op donderdag 31 mei 2018 zijn tijdens een extra raadsvergadering vier wethouders geïnstalleerd: Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal). De eerste wethoudersploeg in jaren waar geen vrouw deel van uitmaakt. Begin deze week kwam het nieuwe mannencollege ('bro'-lege) voor de eerste keer bijeen en is de verdeling van de portefeuilles definitief vastgesteld.

  • Burgemeester Piet Zoon heeft onder andere openbare orde en veiligheid, bestuurlijke organisatie, communicatie, voorlichting en mediabeleid, intergemeentelijke samenwerking (onder andere FoodValley), integrale toezicht en handhaving en promotie in zijn portefeuille.
  • Wethouder Engbert Stroobosscher is verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening en ontwikkeling, ruimtelijke projecten, grondzaken en –exploitatie, volkshuisvesting, stadsbeheer en openbare ruimte, verkeer en vervoer en hoogspanningslijn.
  • Wethouder Dylan Lochtenberg gaat zich onder andere bezig houden met economie, Winkelstad Veenendaal, parkeren, werk en inkomen, coördinatie nieuwkomers, cultuur en recreatie en evenementen.
  • Wethouder Marco Verloop heeft onder meer financiën, control sociaal domein, informatiesamenleving, digitalisering en ICT, energietransitie, circulaire economie, duurzaamheid en milieu, onderwijs en bedrijfsvoering in zijn portefeuille.
  • Wethouder Martijn Beek krijgt de komende jaren onder andere jeugd, participatie, Wmo, Welzijn, sport, volksgezondheid en wijkgericht werken onder zijn hoede.

Raadsprogramma

Iedereen (?) doet mee

Op de extra raadsvergadering van 31 maart zijn niet alleen de heren wethouders beëdigd; ook is het 'raadsprogramma' - de houtskoolschets voor het gemeentelijke beleid van de komende vier jaar - vastgesteld. Omdat fractievoorzitter Jan Breur in het kader van een familieaangelegenheid op reis was, heeft de SP op deze vergadering geen inbreng kunnen hebben.

Breur: "Ik heb dit aangekaart in de agendacommissie, met het verzoek om de extra raadsvergadering over het weekend heen te tillen. Op die manier zouden de SP-kiezers ook hun vertegenwoordiging hebben. Echter; de agendacommissie maakte een andere afweging, omdat er na het weekend de mogelijkheid bestond dat andere raadsleden niet zouden kunnen. Dus is het raadsprogramma zonder de SP vastgesteld."

Deze geschiedenis geeft de titel van het raadsprogramma, 'iedereen doet mee', wel een ironische lading.

Bijpraten en vooruitkijken

Aanstaande donderdag (7 juni) heeft de SP een extra fractieoverleg ingepland. Hier zal fractievoorzitter Jan Breur ondermeer worden bijgepraat over wat er zich heeft afgespeeld zin zijn afwezigheid. Ook zal er worden vooruitgeblikt op de tijd die komen gaat. Want stilzitten, dat zit er bij de SP niet in.

"Door omstandigheden stonden we buitenspel bij het uitzetten van de lijntjes," aldus Breur, "dus moeten we zorgen dat er bij de inkleuring extra veel rood wordt ingezet."

Reactie toevoegen

U bent hier