h

Rekenkamercommissie onderzoekt veiligheidsbeleid

24 juli 2018

Rekenkamercommissie onderzoekt veiligheidsbeleid

De Rekenkamercommissie voert momenteel een verkennend onderzoek uit naar het gevoerde veiligheidsbeleid in de gemeente. Ruimte voor dit onderzoek ontstond nadat de Rekenkamercommissie besloot een voor 2018 gepland onderzoek naar privacy een jaar later uit te voeren.   

Op basis van het Onderzoeksplan 2018 van de Rekenkamercommissie zou in het najaar een onderzoek worden uitgevoerd naar privacy. Ondanks dat de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018 van kracht is, vergt de uitwerking hiervan nog tijd. De Rekenkamercommissie is daarom van mening dat een onderzoek naar privacy nu nog te vroeg komt. De ontstane ruimte in 2018 wordt om die reden benut voor een onderzoek naar het gevoerde veiligheidsbeleid. Dit onderwerp is relevant omdat het huidige Veiligheidsplan 2014-2018 afloopt en een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt voorbereid.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid het gewenste effect heeft gehad. Zij kijkt daarbij ook of geld doelmatig is ingezet. Met de onderzoeken levert de Rekenkamercommissie een constructieve bijdrage aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente.

Reactie toevoegen

U bent hier